naitomy Archive

Tải WinGate – Ứng dụng tường lửa

WinGate Server là một máy chủ Proxy tích hợp có khả năng cao, tường lửa và máy chủ email được thiết kế để kiểm soát truy cập, nhu cầu an ninh và truyền thông WinGate là một trong các ứng dụng tường …

Tải FirePanel XP – phần mềm tường lửa

Phần mềm FirePanel XP được biết đến là phần mềm hỗ trợ thiết lập tường lửa bảo vệ máy tính cá nhân tránh khỏi các mối nguy hiểm khi sử dụng Internet. Phần mềm này giúp hạn chế tối đa sự tấn …