Marketing Online

CPM, CPC là gì?

CPM và CPC là 2 thuật ngữ thường được sử dụng khá phổ biến trong quảng cáo nhất là trong Google Adwords. Thông thường rất ít người chú ý xem nó có ý nghĩa là gì. Nếu như bây giờ bạn đang …