Phần Mềm

Tải WinGate – Ứng dụng tường lửa

WinGate Server là một máy chủ Proxy tích hợp có khả năng cao, tường lửa và máy chủ email được thiết kế để kiểm soát truy cập, nhu cầu an ninh và truyền thông WinGate là một trong các ứng dụng tường …