Phần Mềm

Download Font TCVN3 – Tải Font TCVN3

Font TCVN3 là một bộ font chữ được phát triển “made in Vietnam” chuyên được sử dụng để soạn thảo văn bản hoặc tạo ra những loại biểu ngữ khác. Hiện tại, TCVN3 vẫn còn khá nhiều người sử dụng loại font chữ này. …

Tải Backup and Sync cho máy mac

Backup & Sync dành cho Mac là một công cụ giúp sao lưu và đồng bộ những dữ liệu trên chiếc máy tính vào tài khoản của Google. Backup & Sync ngoài việc giảm dung lượng tài nó còn có tất cả các dịch …

Tải Backup and Sync trên máy Windows

Backup & Sync là một công cụ giúp sao lưu và đồng bộ những dữ liệu trên chiếc máy tính vào tài khoản của Google. Backup & Sync ngoài việc giảm dung lượng tài nó còn có tất cả các tính năng, dịch …