Sinh Viên Share

Định nghĩa về Dropshipping là gì ?

Ad cho em hỏi với ạ 🙁 hiện tại thì em được nghe rất nhiều người nói về Dropshipping trên mạng xã hội ở group buôn bán nhưng em không hiểu Dropshipping nghĩa là gì. Vậy ad có thể giải thích dùm em về Dropshipping …