Kinh nghiệm sử dụng

Hướng dẫn chặn quảng cáo trong Foxit Reader

Khi sử dụng Foxit Reader có rất nhiều người khó chịu bởi quảng cáo trong phần mềm này. Điều mà bạn không biết đó chính là bạn có thể tắt dễ dàng quảng cáo trong phần mềm Foxit Reader. Bài viết dưới đây của …