Sửa Chữa Máy Tính

Cách xóa chữ Test Mode Windows 7 Build 7600

Máy tính của bạn vào một hôm đẹp trời nào đó hiển thị ở góc bên tay phải màn hình dòng chữ “Test Mode Windows 7 Build 7600” hay “Test Mode Windows 7 Build 7601” thì xin chúc mừng bạn rằng hệ điều …

Tắt Check Disk khi khởi động Windows

Chào admin sinhvienshare.com, lúc em bật máy tính lên thì máy nó báo “One of your disks to be checked for consistency. You may canel the disk check, but it is…” giống hình ảnh bên dưới. Vậy lỗi này là gì và …