Excel

Hướng dẫn dùng hàm LARGE trong Excel

Các bạn đang học hay làm việc với Excel thì đều cần biết đến hàm LARGE vì đây là một hàm phổ biến thường dùng trong Excel. Hàm rất hữu ích trong việc đưa ra kết quả cho việc tìm kiếm giá …

Hướng dẫn sử dụng Hàm MATCH trong Excel

Các bạn là học sinh, sinh viên hoặc người đi là mà đều cần sử dụng và làm việc với Excel thì việc biết và sử dụng được các hàm quả là một lợi thế. Việc biết sử dụng nhiều hàm sẽ …

Cách sử dụng Hàm AND trong Excel

Chắc chắn những ai từ chập chững đến thành thạo Excel thì đều không thể không biết đến hàm AND. Tuy nhiên có nhiều bạn chưa chắc đã hiểu cũng như biết cách sử dụng hhàm AND. Hàm AND trong excel là hàm …

Hướng Dẫn Dùng Hàm COUNTBLANK Trong Excel

Rất vui khi được quay trở lại với các bạn đọc trong bài viết chia sẻ cách sử dụng hàm COUNTBLANK – Hàm đếm các ô rỗng trong Excel. Đây là hàm rất hữu dụng trong việc tính toán hay thống kê. Trong …

Cách sử dụng hàm MAXA trong Excel

Trong Excel có nhiều hàm để tìm giá trị lớn nhất nhưng có hàm MAXA có thể đưa ra giá trị lớn nhất kể cả các giá trị logic và dạng biểu thị số bằng văn bản. Bạn có thể sử dụng hàm …