Excel

Hướng Dẫn Dùng Hàm COUNTBLANK Trong Excel

Rất vui khi được quay trở lại với các bạn đọc trong bài viết chia sẻ cách sử dụng hàm COUNTBLANK – Hàm đếm các ô rỗng trong Excel. Đây là hàm rất hữu dụng trong việc tính toán hay thống kê. Trong …

Cách sử dụng hàm MAXA trong Excel

Trong Excel có nhiều hàm để tìm giá trị lớn nhất nhưng có hàm MAXA có thể đưa ra giá trị lớn nhất kể cả các giá trị logic và dạng biểu thị số bằng văn bản. Bạn có thể sử dụng hàm …