Phần mềm bảo vệ USB

RMPrepUSB-quản lí USB

RMPrepUSB là một tiện ích cho Windows có thể được sử dụng để định dạng bất kỳ thiết bị lưu trữ USB nào, ví dụ: USB Flash drive (UFD) hoặc ổ cứng USB, nhưng chú ý rằng RMPrepUSB chỉ có thể định dạng trên …

NTFS Drive Protection 1.2-Khóa ổ đĩa USB

NTFS Drive Protection là một công cụ miễn phí và có thể khóa ổ USB, ngăn chặn bất cứ ai từ chỉnh sửa nội dung của nó (bao gồm tạo các tập tin hoặc thư mục mới). Mục đích chính của việc …