Cách Gỡ Ứng Dụng Mặc Định Windows Apps trên Win 10

0
345

Win 10 update phiên bản mới nhất có sự tích hợp khá nhiều các tính năng, ứng dụng của phần mềm mặc định ở đây khá tiện ích cho người dùng nếu họ có nhu cầu sử dụng. Nhưng đối với những dùng không cần thì đây sẽ không là tiện ích cho họ và họ muốn gỡ ứng dụng mặc định windows apps trên win 10 này đi, nhưng thao tác tháo bỏ trực tiếp trên màn hình giao diện lại bị khóa không thể thực hiện được.

Bài viết liên quan:

Vậy thì làm cách nào để gỡ bỏ đây, đơn giản chỉ cần bạn biết thủ thật về vài dòng lệnh gỡ ứng dụng mặc định win 10 siêu đơn giản mà sinhvienshare.com chia sẻ đến cho các bạn ngay sau đây. Thao tác không hề khó nên hãy chú ý để thực hiện gỡ ứng dụng mặc định windows apps trên win 10 thành công nào.
 

Cách gỡ ứng dụng mặc định windows apps trên win 10

Đầu tiên hãy tiến hành việc khởi động công cụ Windows Powershell có trong hệ thống và chạy nó bằng quyền Admin.

Cách Gỡ Ứng Dụng Mặc Định Windows Apps trên Win 10

Thực hiện nhập cú pháp gỡ lệnh sau tùy vào máy tính và cách bạn muốn gỡ ứng dụng ở một tài khoản máy tính hay nhiều tài khoản trên máy tính hoặc chỉ một user hiện có bạn chọn một trong 3 dòng lệnh sau để thực hiện.

+ Đối với máy tính sử dụng user hiện có “Get-AppxPackage PackageName | Remove-AppxPackage”.

+ Đối với máy tính sử dụng nhiều tài khoản và muốn gở bỏ ứng dụng nào đó trên tắt cả những tài khoản của máy tính “Get-AppxPackage -AllUsers PackageName | Remove-AppxPackage”.

+ Gỡ bỏ ứng dụng trên một tài khoản nào đó trên win 10 “Get-AppxPackage -User Username PackageName | Remove-AppxPackage”.

Cách câu lệnh trên bạn có thể hiểu nó như sau:

PackageName: Tên ứng dụng cần gỡ bỏ.

Username: Tài khoản người dùng trên máy tính.

Get-AppxPackage: Gọi ứng dụng.

Remove-AppxPackage: Lệnh gỡ bỏ.

Tên của các ứng dụng

 1. Xbox

Microsoft.XboxApp_2016.623.248.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

 1. Weather

Microsoft.BingWeather_4.9.51.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

 1. Voice Recorder

Microsoft.WindowsSoundRecorder_2016.611.2.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

 1. View 3D Preview

Microsoft.Microsoft3DViewer_1.1702.21039.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

 1. Tips

Microsoft.Getstarted_3.11.3.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

 1. Store Purchase

Microsoft.StorePurchaseApp_11608.1000.24314.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

 1. Store

Microsoft.WindowsStore_11606.1001.394.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

 1. Sticky Notes

Microsoft.MicrosoftStickyNotes_1.0.136.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

 1. Skype Preview

Microsoft.SkypeApp_11.4.86.0_neutral_~_kzf8qxf38zg5c

 1. Photos

Microsoft.Windows.Photos_2016.511.9510.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

 1. People

Microsoft.People_2016.709.155.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

 1. Paint 3D

Microsoft.MSPaint_2.1703.15017.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

 1. Paid Wi-Fi & Cellular

Microsoft.OneConnect_2.1701.277.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

 1. Messaging

PackageName:Microsoft.Messaging_2.7.1001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

 1. OneNote

Microsoft.Office.OneNote_2015.6868.57981.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

 1. Movies & TV

Microsoft.ZuneVideo_2019.6.19281.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

 1. Microsoft Solitaire

Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_3.9.5100.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

 1. Maps

Microsoft.WindowsMaps_2016.701.2235.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

 1. Mail & Calendar

Microsoft.windowscommunicationsapps_2015.8021.42017.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

 1. Groove Music

Microsoft.ZuneMusic_2019.6.19261.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

 1. Get Office

Microsoft.MicrosoftOfficeHub_2015.6801.23751.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

 1. Feedback Hub

Microsoft.MicrosoftOfficeHub_2015.6801.23751.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

 1. Camera

Microsoft.WindowsCamera_2016.404.190.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

 1. Calculator

Microsoft.WindowsCalculator_2016.606.1706.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

 1. App Installer

Microsoft.DesktopAppInstaller_1.5.26001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

 1. Alarms & Clock

Microsoft.WindowsAlarms_2016.622.2118.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

 1. 3D Builder

Microsoft.3DBuilder_11.0.47.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

Ví dụ minh họa cách gỡ bỏ ứng dụng apps store trên windows 10 bằng lệnh

+ Cách gỡ bỏ đối với tài khoản hiện tại đang dùng của máy tính

Get-AppxPackage Microsoft.WindowsStore_11606.1001.394.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe | Remove-AppxPackage.

+ Cách xóa ứng dụng apps store trên tài khoản bất kì nào đó ví dụ như tên user là sinhvienshare chẳng hạn.

Get-AppxPackage -User Sinhvienshare Microsoft.WindowsStore_11606.1001.394.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe | Remove-AppxPackage

+ Cách xóa dứng dụng  apps store trên tắt cả các user của máy

Get-AppxPackage -AllUsers Microsoft.WindowsStore_11606.1001.394.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe | Remove-AppxPackage

Vừa rồi chúng tôi đã chia sẻ đến cho bạn thủ thuật gỡ ứng dụng mặc định windows apps trên win 10 giúp bạn có thể loại bất kì phần mềm không cần thiết ra hệ thống windows 10 bản cập nhập mới nhất windows 10 1703 chúc các bạn thực hiện thành công.

* Sinhvienshare sẽ không đăng các bình luận chửi bây, vi phạm thuần phong mỹ tục, công kích và xúc phạm cá nhân tổ chức, không liên quan đến nội dung bài viết, bình luận của seeder.