Cách sử dụng hàm MAXA trong Excel

0
112

Trong Excel có nhiều hàm để tìm giá trị lớn nhất nhưng có hàm MAXA có thể đưa ra giá trị lớn nhất kể cả các giá trị logic và dạng biểu thị số bằng văn bản. Bạn có thể sử dụng hàm này để tìm giá trị lớn nhất, điểm cao nhất trong lớp, số tiền lớn nhất, … Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Sinhvienshare.com để hiểu và biết cách dùng hàm MAXA trong Excel nhé.

Bài viết liên quan:

Hàm MAXA giúp tìm ra giá trị lớn nhất trong một dãy các ô, các phần tử cho trước từ bảng dữ liệu cho sẵn.Các Sử Dụng Hàm MAXA Trong Excel

Đầu tiên hãy tìm hiểu cú pháp của hàm MAXA:  MAXA(Value1, [value2], [value3],…)

Với:

  • Value1: là đối số bắt buộc
  • Value2, Value3,..: là các tùy chọn

– Value1, value2,… có thể là số, tên, mảng hay tham chiếu chứa số.

– Nếu các đối số chứa TRUE thì sẽ được tính là 1, còn chứa văn bản hoặc FALSE được tính là 0.

– Nếu đối số là mảng hay tham chiếu thì chỉ các giá trị trong đó được dùng còn các giá trị văn bản và ô trống (rỗng) sẽ bị bỏ qua.

– Nếu đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số thì hàm MAXA() sẽ báo lỗi.

– Nếu đối số không chứa giá trị nào thì hàm MAXA() đưa ra giá trị là 0.

Hãy đơn giản hóa những lí thuyết trên bằng ví dụ ngay dưới đây nhé.

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau, hãy tìm giá trị lớn nhất trong cột điểm

Để tìm giá trị lớn nhất trong cột Điểm, ta gõ hàm: MAXA( <quét cột điểm>) hoặc có thể gõ MAXA(D5,D6,D7,D8,D9) rồi nhấn Enter là ra kết quả như hình bên dưới đây:

Qua ví dụ trên các bạn đã thấy hàm MAXA đơn giản hơn rất nhiều so với lí thuyết rồi đúng không. Sinhvienshare.com mong rằng qua bài viết này các bạn có thể hiểu và sử dụng hàm MAXA một cách hợp lí và ngày càng chuyên nghiệp hơn khi là việc với Excel nhé. Chúc các bạn thành công !

Học Excel

 

* Sinhvienshare sẽ không đăng các bình luận chửi bây, vi phạm thuần phong mỹ tục, công kích và xúc phạm cá nhân tổ chức, không liên quan đến nội dung bài viết, bình luận của seeder.