Chia sẻ Code F12 đa chức năng xóa và chọc all bạn bè

0
43

Chia sẻ code đa chức năng facebook giúp các bạn dễ dàng thực hiện nhanh chóng các thứ và các vấn đề trên facebook thuận lợi.

Những chức năng của code F12 html javascript tổng hợp các chức năng của facebook.

  • Đăng Lên Tất Cả Group ( Post to All Groups )
  • Xóa Tất Cả Group Bạn Đã Tham Gia (Remove All Groups )
  • Code Chọc Tất Cả Bạn Bè ( Poke All Friends )
  • Auto Inbox Tất Cả Bạn Bè (Inbox All Friends )
  • Đăng Lên Tường Tất Cả Bạn Bè ( Post to All Wall Friends )
  • Auto Tag Bạn Bè Vào Bài Viết ( Mention All Friends into Post )
  • Mời Tất Cả Bạn bè Like Page ( Invite All Friends to Fans Page )
  • Mời Tất Cả Bạn Bè Vào Group ( Invite All Friends to Group )
  • Xóa Tất Cả Bạn Bè (Remove Friends)
  • Chấp Nhận Tất Cả Lời Mời Kết Bạn ( Confirm 5 Friend Requests) *Tối đa 5 lần một lần 

 

Chia%2Bs%25E1%25BA%25BB%2BCODE%2BF12%2B%25C4%2591a%2Bch%25E1%25BB%25A9c%2Bn%25C4%2583ng

Cách sử dụng : 
Đăng nhập vào facebook
Copy toàn bộ code

Code F12



Lấy từ javascript:void(function() ⇒ split(‘|’),0,{}))})();
Vào facebook và ấn F12 rồi dán code vào phần Console 
Ấn Enter và thưởng thức.

LEAVE A REPLY

Hãy nhập bình luận của bạn!
Hãy điền tên của bạn

* Sinhvienshare sẽ không đăng các bình luận chửi bây, vi phạm thuần phong mỹ tục, công kích và xúc phạm cá nhân tổ chức, không liên quan đến nội dung bài viết, bình luận của seeder.