Giải Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Trong bài viết này sinhvienshare.com trích trong vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số có đáp án chi tiết giúp các em học sinh lớp 2 đang ôn tập các dạng bài này có cái nhìn tổng quát hơn nhằm giúp học tốt môn toán lớp 2 hơn. Lưu ý, việc sử dụng post giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số không chỉ đơn thuần là việc tìm ra đáp án đúng, mà còn là quá trình tư duy, phân tích vấn đề và áp dụng kiến thức vào thực tế. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Giới thiệu về vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 bài 19 của sinhvienshare.com

Đây là một bài tập nằm trong vở bài tập (VBT) toán 2 tập 1 sách kết nối tri thức, bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 2 dễ dàng làm bài tập và hiểu bài hơn. Bên dưới đây là phần nội dung sinhvienshare mang đến bao gồm phần câu hỏi và giải đáp bám sát vào nội dung sách vở của NXB giáo dục. Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ các biên tập viên của trang nhé!

Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Bài 19 Tiết 1 trang 69 Tập 1

Bài 1 Trang 69 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1
Tính.
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 19
Trả lời:
Em thực hiện cộng lần lượt các chữ số hàng đơn vị rồi đến chữ số hàng chục, chú ý có nhớ.
Em điền kết quả như sau:
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 19 1

Bài 2 Trang 69 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Đặt rồi tính rồi tính.
76 + 5          87 + 4          82 + 8          39 + 9
………            ………            ………            ………
………            ………            ………            ………
………            ………            ………            ………
Trả lời:
Em đặt tính sao cho các chữ số thẳng cột với nhau, rồi thực hiện cộng lần lượt chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục, chú ý có nhớ.
76 + 5                 87 + 4
82 + 8                 39 + 9
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 19 2

Bài 3 Trang 69 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Kết quả của phép tính ghi trên mỗi bao gạo là cân nặng của bao đó. Tô màu cam vào bao gạo nặng nhất, màu xanh vào bao gạo nhẹ nhất và màu vàng vào bao gạo còn lại.
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 19 3
Trả lời:
Em thực hiện phép tính:
68 kg + 9 kg = 77 kg, 69 kg + 3 kg = 72 kg, 73 kg + 7 kg = 80 kg
Ta có: 72 kg < 77 kg < 80 kg nên em tô màu cam vào bao ghi phép tính 73 kg + 7 kg, tô màu cam vào bao ghi phép tính 69 kg + 3 kg, màu vàng vào bao ghi phép tính 68 kg + 9 kg.
 Em tô như sau:
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 19 4

Bài 19 Tiết 2 trang 69 – 70 Tập 1

Bài 1 Trang 69 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Đặt tính rồi tính.
46 + 4          63 + 7          25 + 7          15 + 9
………            ………            ………            ………
………            ………            ………            ………
………            ………            ………            ………
Trả lời:
Em đặt tính sao cho các chữ số thẳng cột với nhau, rồi thực hiện cộng lần lượt chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục, chú ý có nhớ.
46 + 4             63 + 7
25 + 7             15 + 9
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 19 5

Bài 2 Trang 70 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Nối phép tính với kết quả của phép tính đó.
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 19 6
Trả lời:
Em thực hiện các phép tính:
56 + 8 = 64, 16 + 9 = 25, 77 + 4 = 81
Em nối như sau:
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 19 7

Bài 3 Trang 70 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Trong hộp bút có 24 cái bút chì và 6 cái bút mực. Hỏi trong hộp có tất cả bao nhiêu cái bút?
Trả lời:
Trong hộp bút có 24 cái bút chì và 6 cái bút mực. Tính tất cả bút trong hộp nên em thực hiện phép tính cộng 24 + 6 = 30. Em trình bày như sau:
Bài giải
Trong hộp có tất cả số bút là:
24 + 6 = 30 (cái)
Đáp số: 30 cái bút.

Bài 4 Trang 70 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Số?
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 19 8
Trả lời:
Em nhận thấy, số hàng trên bằng tổng hai số hàng dưới: 7 = 3 + 4, 9 = 4 + 5,
Vậy các số còn trống tiếp theo là:
5 + 6 = 11, em điền số 11 vào ô trống hàng trên số 5 và số 6.
9 + 11 = 20, em điền số 20 vào ô trống hàng trên số 9 và số 11.
7 + 9 = 16, em điền số 16 vào ô trống hàng trên số 7 và số 9
16 + 20 = 36, em điền số 36 vào ô trống hàng trên số 16 và số 20
Em có thể điền như sau:
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 19 9

Bài 19 Tiết 3 trang 70 – 71 Tập 1

Bài 1 Trang 70 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Đặt tính rồi tính.
78 + 6          69 + 3          66 + 6          55 + 8
………            ………            ………            ………
………            ………            ………            ………
………            ………            ………            ………
Trả lời:
Em đặt tính sao cho các chữ số thẳng cột với nhau, rồi thực hiện cộng lần lượt chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục, chú ý có nhớ.
78 + 6           69 + 3
66 + 6           55 + 8
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 19 10

Bài 2 Trang 71 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Buổi sáng, bác Lâm đánh bắt được 29 kg cá. Buổi chiều, bác Lâm đánh được hơn buổi sáng 6 kg cá. Hỏi buổi chiều, bác Lâm đánh bắt được bao nhiêu ki-lô-gam cá?
Trả lời:
Số cá buổi sáng bác Lâm bắt được là 29 kg, buổi chiều bắt được nhiều hơn buổi sáng 6 kg cá. Để tính số cá buổi chiều bác Lâm đánh bắt được, em thực hiện phép tính cộng 29 + 6 = 35.
Em trình bày như sau:
Bài giải
Buổi chiều, bác Lâm đánh bắt được số kg cá là:
29 + 6 = 35 (kg)
Đáp số: 35 kg cá.

Bài 3 Trang 71 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Tính.
37 + 8 = ……                                    74 + 9 = ……
63 + 7 = ……                                    55 + 5 = ……
Trả lời:
Em thực hiện phép tính, được kết quả như sau:
37 + 8 = 45                                        74 + 9 = 83
63 + 7 = 70                                        55 + 5 = 60

Bài 4 Trang 71 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Tính.
a) 25 + 5 + 9 = ……                 b) 46 + 7 + 3 = ……
Trả lời:
Em thực hiện phép tính lần lượt như sau:
Tính: 25 + 5 + 9
25 + 5 = 30
30 + 9 = 39
Vậy: 25 + 5 + 9 = 39
Tính: 46 + 7 + 3 = 56
46 + 7 = 53
53 + 3 = 56
V46 + 7 + 3 = 56
Em điền như sau:
a) 25 + 5 + 9 = 39                 b) 46 + 7 + 3 = 56

Bài 5 Trang 71 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Bạn nhím cần đến khu rừng thông. Em hãy tô màu con đường bạn nhím đi rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 19 11
Tổng các số trên con đường nhím đi là: …… + ……. + ……. = …….
Trả lời:
Em tìm đường nhím đi, em thấy trên đường nhím đi đến rừng thông có các số: 13, 27, 30
Em tô như sau:
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 19 12
Tổng các số trên con đường nhím đi là: 30 + 27 + 13 = 70

Tổng kết

Trong hành trình học tập, bài tập luôn là một phần quan trọng để kiểm tra và củng cố kiến thức cho các em. Với môn Toán 2, giải bài tập là một điều hết sức quan trọng đối với các em học sinh từ những dòng số, những câu hỏi đơn giản, giúp các em rèn luyện khả năng tính toán và sự phân tích. Bài tập Toán lớp 2 tập 1 bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số có đáp án được chia sẻ bởi sinhvienshare.com hi vọng các em học sinh sau khi theo dõi chủ đề giải toán lớp 2 này sẽ có kiến thức tốt và vận dụng hiệu quả hơn

Ghi chú:

Ngoài chủ đề về Toán lớp 2 tập 1 bài 19 mà sinhvienshare gửi đến mọi người ở bên trên thì đề thi toán lớp 2 cũng mang lại nhiều rất nhiều tác dụng quan trọng cho sự phát triển học tập và tư duy của các em học sinh. Các bậc phụ huynh có thể cho con em mình tham khảo qua các đề thi học kì 1 lớp 2 có đáp án hay chuyên mục đề thi học kì 2 lớp 2 tại đây (tùy thuộc vào thời điểm các bé đang theo chương trình dạy). Những tài liệu này được sinhvienshare.com tổng hợp mang lại 9 lợi ích bất ngờ. Cụ thể:

  1. Hiểu rõ kiến thức: Lời giải giúp các bé khi đang theo học lớp 2 hiểu rõ cách thực hiện các phép tính và khái niệm toán học. Điều này làm cho kiến thức trở nên rõ ràng và dễ tiếp thu hơn.
  2. Tự tin hơn: Khi xem lời giải, các bé thấy mình có khả năng giải quyết các bài toán, dẫn đến tăng cường sự tự tin trong việc học toán và tham gia vào các bài tập.
  3. Thực hành: Lời giải trong môn toán thường đi kèm với các bài tập ví dụ và bài tập thêm. Điều này giúp các em học sinh lớp 2 thực hành những kiến thức và kỹ năng toán học một cách có hướng dẫn.
  4. Rèn luyện tư duy logic: Đối với thời gian đầu đi học thì việc xem một bài toán được giải quyết logic và có cấu trúc giúp người xem phát triển tư duy logic và khả năng phân tích vấn đề.
  5. Tạo sự hứng thú: Lời giải có thể làm cho việc học toán trở nên thú vị hơn. Cách giải quyết tưởng chừng khó khăn có thể trở thành một trò chơi trí tuệ hấp dẫn. Đây có thể là nền tảng cần thiết cho các em kể cả trong việc học lẫn cuộc sống thường ngày
  6. Hỗ trợ tự học: Nếu các bậc phụ huynh thường hay bận với công việc của mình thì những bài toán 2 có lời giải có thể là nguồn thông tin hữu ích giúp bạn tiến bộ.
  7. Chuẩn bị cho kỳ thi: Trong thời gian đầu, các em khối 2 vẫn chưa tạo cho mình tâm lý cho các kỳ thi, việc xem lời giải là cách tốt để làm quen với loại câu hỏi và phong cách giải quyết trong đề thi. Tuy rằng, đối với các em lớp 2 có rất nhiều phụ huynh cho rằng là quá sớm nhưng có thể nói đây là thời kỳ non nớt cũng là lúc quan trọng nhất đề rèn dũa các em
  8. Học tập hệ thống: Lời giải thường có cấu trúc và sắp xếp theo thứ tự logic, giúp người xem học cách tổ chức suy nghĩ và giải quyết vấn đề một cách hệ thống.
  9. Tương tác và trao đổi kiến thức: Xem lời giải cùng với người khác có thể dẫn đến sự trao đổi kiến thức và thảo luận, giúp mọi người học hỏi từ nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.