Giải Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 Bài 24: Luyện tập chung

Trong bài viết này sinhvienshare.com trích trong vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 bài 24: Luyện tập chung có đáp án chi tiết giúp các em học sinh lớp 2 đang ôn tập các dạng bài này có cái nhìn tổng quát hơn nhằm giúp học tốt môn toán lớp 2 hơn. Lưu ý, việc sử dụng post giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 bài 24: Luyện tập chung không chỉ đơn thuần là việc tìm ra đáp án đúng, mà còn là quá trình tư duy, phân tích vấn đề và áp dụng kiến thức vào thực tế. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Giới thiệu về vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 bài 24 của sinhvienshare.com

Đây là một bài tập nằm trong vở bài tập (VBT) toán 2 tập 1 sách kết nối tri thức, bài 24: Luyện tập chung có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 2 dễ dàng làm bài tập và hiểu bài hơn. Bên dưới đây là phần nội dung sinhvienshare mang đến bao gồm phần câu hỏi và giải đáp bám sát vào nội dung sách vở của NXB giáo dục. Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ các biên tập viên của trang nhé!

Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 bài 24: Luyện tập chung

Bài 24 Tiết 1 trang 91 – 92 Tập 1

Bài 1 Trang 91 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Đặt tính rồi tính.
35 – 9          41 – 6          70 – 34          55 – 26
………            ………            ………            ………
………            ………            ………            ………
………            ………            ………            ………
Trả lời:
Em đặt tính sao cho các chữ số đặt thẳng cột với nhau, sau đó trừ lần lượt chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục.
35 – 9                  41 – 6
70 – 34                 55 – 26
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 24 luyen tap chung

Bài 2 Trang 91 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Số?
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 24 luyen tap chung 1
Trả lời:
Em lần lượt thực hiện các phép tính:
68 + 5 = 73;     73 – 8 = 65;     65 – 36 = 29
Em điền vào hình như sau:
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 24 luyen tap chung 2

Bài 3 Trang 91 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Rô-bốt cần leo qua 52 bậc cầu thang. Rô-bốt đã leo được 19 bậc. Hỏi Rô-bốt cần leo thêm bao nhiêu bậc cầu thang nữa?
Trả lời:
Để tính được rô-bốt cần leo bao nhiêu bậc cầu thang nữa, em thực hiện phép trừ: lấy số bậc thang Rô-bốt cần leo qua (52 bậc) trừ đi số bậc thang rô-bốt đã leo được (19 bậc). Em có phép tính: 52 – 19 = 33 (bậc).
Bài giải
Rô-bốt cần leo số bậc cầu thang nữa là:
52 – 19 = 33 (bậc)
Đáp số: 33 bậc thang.

Bài 4 Trang 91 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Dựa vào câu chuyện của sóc, chuột và nhím, em hay khoanh cào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 24 luyen tap chung 3
Phép tính nào sau đây có kết quả là số hạt dẻ của sóc?
A. 73 – 33     B. 61 – 26     C. 83 – 45
Trả lời:
Em thực hiện các phép tính:
73 – 33 = 40;     61 – 26 = 35;     83 – 45 = 38
Em thấy số hạt dẻ của bạn sóc nhiều hơn của nhím (35 hạt) nhưng ít hơn của chuột (40 hạt), nên số hạt dẻ của sóc là 38.
Em chọn phép tính C.
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 24 luyen tap chung 4

Bài 5 Trang 92 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 24 luyen tap chung 5
a)  Ghép hai trong ba thẻ số trên được các số có hai chữ số lớn hơn 40 và bé hơn 50 là: …………………………………………………………………………………………..
b) Tìm tổng và hiệu của số tìm được ở câu a với số trên tấm thẻ còn lại:
…………………………………………………………………………………………..
Trả lời:
Từ 3 thẻ số: 4, 3 và 8, các số có hai chữ số được lập là: 34 ; 43 ; 38 ; 83 ; 84 ; 48.
Các số có hai chữ số lớn hơn 40 và bé hơn 50 là: 43; 48
Em trả lời như sau:
a)  Ghép hai trong ba thẻ số trên được các số có hai chữ số lớn hơn 40 và bé hơn 50 là: 43; 48
b) Tìm tổng và hiệu của số tìm được ở câu a với số trên tấm thẻ còn lại:
43 + 8 = 51;     43 – 8 = 35
48 + 3 = 51;     48 – 3 = 45.

Bài 24 Tiết 2 trang 92 – 93 Tập 1

Bài 1 Trang 92 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Tính.
25 + 65 – 40 = ………     100 – 50 – 25 =………
Trả lời:
Phép tính: 25 + 65 – 40
Tính 25 + 65 = 90
90 – 40 = 50
Vậy 25 + 65 – 40 = 50
Em làm tương tự với phép tính tiếp theo và được kết quả như sau:
25 + 65 – 40 = 50     100 – 50 – 25 = 25

Bài 2 Trang 92,93 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
Chuồn chuồn bay theo hướng sợ dây dưới đây, xuất phát từ mũi tên.
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 24 luyen tap chung 6
a) Chuồn chuồn sẽ gặp bông hoa đầu tiên ghi số………… và gặp bông hoa sau cùng ghi số ………
b) Tính tổng các số trên ba bông hoa mà chuồn chuồn đã gặp.
Trả lời:
a) Chuồn chuồn sẽ gặp bông hoa đầu tiên ghi số 19 và gặp bông hoa sau cùng ghi số 7
b) Tính tổng các số trên ba bông hoa mà chuồn chuồn đã gặp: 19 + 61 + 7 = 87.

Bài 3 Trang 93 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Một cửa hàng, buổi sáng bán được 52 l nước mắm, buổi chiều bán được 43 l nước mắm. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít nước mắm.
Trả lời:
Để tính được cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít nước mắm, em thực hiện phép cộng: lấy số lít nước mắm buổi sáng bán được (52 lít) cộng với số lít nước mắm buổi chiều bán được (43 lít). Em có phép tính: 52 + 43 = 95 (l)
Bài giải
Cả hai buổi cửa hàng đó bán được số lít nước mắm là:
52 + 43 = 95 (l)
Đáp số: 95 lít nước mắm.

Bài 4 Trang 93 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
70 – 29 > 4…     81 – 23 < 5…
Trả lời:
Em thực hiện phép tính:
70 – 29 = 41 nên số cần điền vào chỗ chấm là 0
81 – 23 = 58 nên số cần điền vào chỗ chấm là 9.
Em được kết quả như sau:
70 – 29 > 40     81 – 23 < 59

Bài 5 Trang 93 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
Từ sáu số 30, 52, 18, 5, 25, 34 lập được các phép trừ là:
30 – 5 = 25;
……………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Trả lời:
Em có thể lập được các phép trừ như sau:
30 – 5 = 25; 52 – 5 = 47; 18 – 5 = 13; 25 – 5 = 20; 34 – 5 = 29; 30 – 18 = 12; 52 – 18 = 34; 25 – 18 = 7 ; 34 – 18 = 16; 30 – 25 = 5; 52 – 25 = 27; 34 – 25 = 9; 52 – 30 = 22; 34 – 30 = 4; 52 – 34 = 18.

Tổng kết

Trong hành trình học tập, bài tập luôn là một phần quan trọng để kiểm tra và củng cố kiến thức cho các em. Với môn Toán 2, giải bài tập là một điều hết sức quan trọng đối với các em học sinh từ những dòng số, những câu hỏi đơn giản, giúp các em rèn luyện khả năng tính toán và sự phân tích. Bài tập Toán lớp 2 tập 1 bài 24: Luyện tập chung có đáp án được chia sẻ bởi sinhvienshare.com hi vọng các em học sinh sau khi theo dõi chủ đề giải toán lớp 2 này sẽ có kiến thức tốt và vận dụng hiệu quả hơn

Ghi chú:

Ngoài chủ đề về Toán lớp 2 tập 1 bài 24 mà sinhvienshare gửi đến mọi người ở bên trên thì đề thi toán lớp 2 cũng mang lại nhiều rất nhiều tác dụng quan trọng cho sự phát triển học tập và tư duy của các em học sinh. Các bậc phụ huynh có thể cho con em mình tham khảo qua các đề thi học kì 1 lớp 2 có đáp án hay chuyên mục đề thi học kì 2 lớp 2 tại đây (tùy thuộc vào thời điểm các bé đang theo chương trình dạy). Những tài liệu này được sinhvienshare.com tổng hợp mang lại 9 lợi ích bất ngờ. Cụ thể:

  1. Hiểu rõ kiến thức: Lời giải giúp các bé khi đang theo học lớp 2 hiểu rõ cách thực hiện các phép tính và khái niệm toán học. Điều này làm cho kiến thức trở nên rõ ràng và dễ tiếp thu hơn.
  2. Tự tin hơn: Khi xem lời giải, các bé thấy mình có khả năng giải quyết các bài toán, dẫn đến tăng cường sự tự tin trong việc học toán và tham gia vào các bài tập.
  3. Thực hành: Lời giải trong môn toán thường đi kèm với các bài tập ví dụ và bài tập thêm. Điều này giúp các em học sinh lớp 2 thực hành những kiến thức và kỹ năng toán học một cách có hướng dẫn.
  4. Rèn luyện tư duy logic: Đối với thời gian đầu đi học thì việc xem một bài toán được giải quyết logic và có cấu trúc giúp người xem phát triển tư duy logic và khả năng phân tích vấn đề.
  5. Tạo sự hứng thú: Lời giải có thể làm cho việc học toán trở nên thú vị hơn. Cách giải quyết tưởng chừng khó khăn có thể trở thành một trò chơi trí tuệ hấp dẫn. Đây có thể là nền tảng cần thiết cho các em kể cả trong việc học lẫn cuộc sống thường ngày
  6. Hỗ trợ tự học: Nếu các bậc phụ huynh thường hay bận với công việc của mình thì những bài toán 2 có lời giải có thể là nguồn thông tin hữu ích giúp bạn tiến bộ.
  7. Chuẩn bị cho kỳ thi: Trong thời gian đầu, các em khối 2 vẫn chưa tạo cho mình tâm lý cho các kỳ thi, việc xem lời giải là cách tốt để làm quen với loại câu hỏi và phong cách giải quyết trong đề thi. Tuy rằng, đối với các em lớp 2 có rất nhiều phụ huynh cho rằng là quá sớm nhưng có thể nói đây là thời kỳ non nớt cũng là lúc quan trọng nhất đề rèn dũa các em
  8. Học tập hệ thống: Lời giải thường có cấu trúc và sắp xếp theo thứ tự logic, giúp người xem học cách tổ chức suy nghĩ và giải quyết vấn đề một cách hệ thống.
  9. Tương tác và trao đổi kiến thức: Xem lời giải cùng với người khác có thể dẫn đến sự trao đổi kiến thức và thảo luận, giúp mọi người học hỏi từ nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.