Giải Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 Bài 36: Ôn tập chung

Trong bài viết này sinhvienshare.com trích trong vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 bài 36: Ôn tập chung có đáp án chi tiết giúp các em học sinh lớp 2 đang ôn tập các dạng bài này có cái nhìn tổng quát hơn nhằm giúp học tốt môn toán lớp 2 hơn. Lưu ý, việc sử dụng post giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 bài 36: Ôn tập chung không chỉ đơn thuần là việc tìm ra đáp án đúng, mà còn là quá trình tư duy, phân tích vấn đề và áp dụng kiến thức vào thực tế. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Giới thiệu về vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 bài 36 của sinhvienshare.com

Đây là một bài tập nằm trong vở bài tập (VBT) toán 2 tập 1 sách kết nối tri thức, bài 36: Ôn tập chung có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 2 dễ dàng làm bài tập và hiểu bài hơn. Bên dưới đây là phần nội dung sinhvienshare mang đến bao gồm phần câu hỏi và giải đáp bám sát vào nội dung sách vở của NXB giáo dục. Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ các biên tập viên của trang nhé!

Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 bài 36: Ôn tập chung

Bài 36 Tiết 1 trang 132 – 133 Tập 1

Bài 1 Trang 132 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
a)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 36 on tap chung
Số thích hợp điền vào ô trống là:
A. 58       B. 59       C. 60       D. 61
b) Số lớn nhất trong các số 45, 39, 86, 68 là:
A. 45       B. 39       C. 86       D. 68
c) Nếu ngày 16 tháng 11 là thứ Tư thì ngày 20 tháng 11 là:
A. Thứ Năm       B. Thứ Sáu
C. Thứ Bảy       D. Chủ nhật
Trả lời:
a) Em hoàn thiện tia số như sau
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 36 on tap chung 1
Số cần điền vào ô trống là 59. Em khoanh vào B
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 36 on tap chung 2
b) Em thấy: 39 < 45 < 68 < 86 nên số lớn nhất là 86. Em khoanh vào C
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 36 on tap chung 3
c) Nếu ngày 16 tháng 11 là thứ Tư, ngày 17 tháng 11 là thứ Năm, 18 tháng 11 là thứ Sáu, 19 tháng 11 là thứ Bảy,  ngày 20 tháng 11 là Chủ nhật. Em khoanh vào D.
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 36 on tap chung 4

Bài 2 Trang 132 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Nối mỗi bức tranh với đồng hồ thích hợp.
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 36 on tap chung 5
Trả lời:
Em quan sát đồng hồ:
3 giờ chiều (15:00) ; 5 giờ 15 phút chiều (17:15) ; 8 giờ 30 phút tối (20:30)
Em nối như sau:
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 36 on tap chung 6

Bài 3 Trang 133 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Đặt tính rồi tính
a) 45 + 8          9 + 56          37 + 48
………            ………            ………
………            ………            ………
………            ………            ………
b) 52 – 7          63 – 59          94 – 75
………            ………            ………
………            ………            ………
………            ………            ………
Trả lời:
Em đặt tính sao cho các chữ số đặt thẳng cột với nhau, rồi thực hiện cộng trừ lần lượt từ chữ số hàng đơn vị, đến chữ số hàng chục.
a) 45 + 8          9 + 56          37 + 48
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 36
b) 52 – 7          63 – 59          94 – 75
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 36 1
Bài 4 Trang 133 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1
Mẹ cân nặng 49 kg, bố nặng hơn mẹ 16 kg. Hỏi bố cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Trả lời:
Để tìm được số cân nặng của bố, em lấy số cân nặng của mẹ (49 kg) cộng với số cân nặng bố nặng hơn mẹ (16 kg). Em có phép tính: 49 + 16 = 65 (kg)
Bài giải
Bố cân nặng số ki-lô-gam là:
49 + 16 = 65 (kg)
Đáp số: 65 ki-lô-gam.

Bài 5 Trang 133 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Đ, S?
Có hai đường để kiến đến được chỗ miếng bánh như hình dưới đây.
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 36 on tap chung 7
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 36 on tap chung 8
Trả lời:
Độ dài đường gấp khúc ABC: 32 cm + 19 cm = 51 cm
Độ dài đường gấp khúc MNPQ: 21 cm + 12 cm + 15 cm = 48 cm
Em thấy: 51 cm > 48 cm
Em điền như sau:
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 36 on tap chung 9

Bài 36 Tiết 2 trang 134 – 135 – 136 Tập 1

Bài 1 Trang 134 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
a)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 36 on tap chung 10
Hai đồng hồ chỉ cùng giờ vào buổi chiều là:
A. N và E          B. N và G          C. M và E
b)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 36 on tap chung 11
Độ dài đường gấp khúc ABCD là:
A. 8 cm          B. 13 cm          C. 31 cm
Trả lời:
a) Em quan sát đồng hồ:
2 giờ 15 phút chiều hay còn gọi là 14:15 nên đồng hồ chỉ cùng giờ vào buổi chiều là: M và E.
Em khoanh vào C.
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 36 on tap chung 12
b)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 36 on tap chung 13
Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 4 cm + 4 cm + 5 cm = 13 cm
Em khoanh vào B
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 36 on tap chung 14

Bài 2 Trang 134 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
a)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 36 on tap chung 15
Quả dưa cân nặng …… kg
b) Rót đầy ba ca từ một can chứa đầy nước.
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 36 on tap chung 16
Trong can còn lại ……l nước.
Trả lời:
a) Em quan sát hình:
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 36 on tap chung 17
Em thấy: 1 quả dưa + 2 kg = 5 kg nên 1 quả dưa = 5 kg – 2 kg = 3 kg.
Em điền như sau:
Quả dưa cân nặng 3 kg
b) Em quan sát hình
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 36 on tap chung 18
Em thấy: có 3 cốc chứ 2 l nên số lít nước còn lại là: 10 l – 2 l – 2 l – 2 l = 4 l
Em điền như sau:
Trong can còn lại 4 l nước.

Bài 3 Trang 134 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Hưởng ứng phong trào vẽ trang tuyên truyền bảo vệ môi trường, lớp 2A vẽ được 17 bức tranh, lớp 2B vẽ được nhiều hơn lớp 2A là 8 bức tranh, lớp 2C vẽ được 20 bức tranh. Hỏi :
a) Lớp 2B vẽ được bao nhiêu bức tranh?
b) Lớp 2A và lớp 2C vẽ được bao nhiêu bức tranh?
Trả lời:
a) Để biết lớp 2B vẽ được bao nhiêu bức tranh, em lấy số bức tranh lớp 2A vẽ được (17 bức tranh) cộng với số bức tranh lớp 2B vẽ được nhiều hơn lớp 2A (8 bức tranh). Em có phép tính: 17 + 8 = 25
Bài giải
Lớp 2B vẽ được số bức tranh là:
17 + 8 = 25 (bức)
Đáp số: 25 bức tranh.
b) Để biết được lớp 2A và lớp 2C vẽ được bao nhiêu bức tranh, em lấy số bức tranh của lớp 2A cộng với số bức tranh của lớp 2C, em có phép tính: 17 + 20 = 37. Em trình bày như sau:
Bài giải
Lớp 2A và lớp 2C vẽ được số bức tranh là:
17 + 20 = 37 (bức)
Đáp số: 37 bức tranh.

Bài 4 Trang 134 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Số?
a)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 36 on tap chung 19
b)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 36 on tap chung 20
Trả lời:
Em thực hiện cộng, trừ lần lượt các phép tính từ trái sang phải được kết quả như sau:
a)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 36 on tap chung 21
b)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 1 bai 36 on tap chung 22

Bài 5 Trang 135, 136 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Có một cân hai đĩa, một quả cân 5 kg và một quả cân 2 kg. Hỏi chỉ dùng hai lần cân, làm thế nào lấy được 1 kg gạo từ thùng gạo to?
Trả lời:
Em thực hiện cân như sau:
Lần 1:
1 bên để 1 quả cân 5 kg, 1 bên để 1 quả cân 2 kg và để túi gạo sao cho cân được thăng bằng.
Khi đó túi gạo nặng: 5 kg – 2 kg = 3 kg
Lần 2:
1 bên để quả cân 2 kg, 1 bên để túi gạo sao cho cân thăng bằng. Khi đó túi gạo nặng 2 kg.
Vậy số gạo còn lại là 1 kg.

Tổng kết

Trong hành trình học tập, bài tập luôn là một phần quan trọng để kiểm tra và củng cố kiến thức cho các em. Với môn Toán 2, giải bài tập là một điều hết sức quan trọng đối với các em học sinh từ những dòng số, những câu hỏi đơn giản, giúp các em rèn luyện khả năng tính toán và sự phân tích. Bài tập Toán lớp 2 tập 1 bài 36: Ôn tập chung có đáp án được chia sẻ bởi sinhvienshare.com hi vọng các em học sinh sau khi theo dõi chủ đề giải toán lớp 2 này sẽ có kiến thức tốt và vận dụng hiệu quả hơn

Ghi chú:

Ngoài chủ đề về Toán lớp 2 tập 1 bài 36 mà sinhvienshare gửi đến mọi người ở bên trên thì đề thi toán lớp 2 cũng mang lại nhiều rất nhiều tác dụng quan trọng cho sự phát triển học tập và tư duy của các em học sinh. Các bậc phụ huynh có thể cho con em mình tham khảo qua các đề thi học kì 1 lớp 2 có đáp án hay chuyên mục đề thi học kì 2 lớp 2 tại đây (tùy thuộc vào thời điểm các bé đang theo chương trình dạy). Những tài liệu này được sinhvienshare.com tổng hợp mang lại 9 lợi ích bất ngờ. Cụ thể:

  1. Hiểu rõ kiến thức: Lời giải giúp các bé khi đang theo học lớp 2 hiểu rõ cách thực hiện các phép tính và khái niệm toán học. Điều này làm cho kiến thức trở nên rõ ràng và dễ tiếp thu hơn.
  2. Tự tin hơn: Khi xem lời giải, các bé thấy mình có khả năng giải quyết các bài toán, dẫn đến tăng cường sự tự tin trong việc học toán và tham gia vào các bài tập.
  3. Thực hành: Lời giải trong môn toán thường đi kèm với các bài tập ví dụ và bài tập thêm. Điều này giúp các em học sinh lớp 2 thực hành những kiến thức và kỹ năng toán học một cách có hướng dẫn.
  4. Rèn luyện tư duy logic: Đối với thời gian đầu đi học thì việc xem một bài toán được giải quyết logic và có cấu trúc giúp người xem phát triển tư duy logic và khả năng phân tích vấn đề.
  5. Tạo sự hứng thú: Lời giải có thể làm cho việc học toán trở nên thú vị hơn. Cách giải quyết tưởng chừng khó khăn có thể trở thành một trò chơi trí tuệ hấp dẫn. Đây có thể là nền tảng cần thiết cho các em kể cả trong việc học lẫn cuộc sống thường ngày
  6. Hỗ trợ tự học: Nếu các bậc phụ huynh thường hay bận với công việc của mình thì những bài toán 2 có lời giải có thể là nguồn thông tin hữu ích giúp bạn tiến bộ.
  7. Chuẩn bị cho kỳ thi: Trong thời gian đầu, các em khối 2 vẫn chưa tạo cho mình tâm lý cho các kỳ thi, việc xem lời giải là cách tốt để làm quen với loại câu hỏi và phong cách giải quyết trong đề thi. Tuy rằng, đối với các em lớp 2 có rất nhiều phụ huynh cho rằng là quá sớm nhưng có thể nói đây là thời kỳ non nớt cũng là lúc quan trọng nhất đề rèn dũa các em
  8. Học tập hệ thống: Lời giải thường có cấu trúc và sắp xếp theo thứ tự logic, giúp người xem học cách tổ chức suy nghĩ và giải quyết vấn đề một cách hệ thống.
  9. Tương tác và trao đổi kiến thức: Xem lời giải cùng với người khác có thể dẫn đến sự trao đổi kiến thức và thảo luận, giúp mọi người học hỏi từ nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.