Giải Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 Bài 37: Phép nhân

Trong bài viết này sinhvienshare.com trích trong vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 bài 37: Phép nhân có đáp án chi tiết giúp các em học sinh lớp 2 đang ôn tập các dạng bài này có cái nhìn tổng quát hơn nhằm giúp học tốt môn toán lớp 2 hơn. Lưu ý, việc sử dụng post giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 bài 37: Phép nhân không chỉ đơn thuần là việc tìm ra đáp án đúng, mà còn là quá trình tư duy, phân tích vấn đề và áp dụng kiến thức vào thực tế. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Giới thiệu về vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 bài 37 của sinhvienshare.com

Đây là một bài tập nằm trong vở bài tập (VBT) toán 2 tập 2 sách kết nối tri thức, bài 37: Phép nhân có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 2 dễ dàng làm bài tập và hiểu bài hơn. Bên dưới đây là phần nội dung sinhvienshare mang đến bao gồm phần câu hỏi và giải đáp bám sát vào nội dung sách vở của NXB giáo dục. Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ các biên tập viên của trang nhé!

Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 bài 37: Phép nhân

Bài 37 Tiết 1 trang 3 – 4 Tập 2

Bài 1 Trang 3 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2

giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 37 phep nhan
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 37 phep nhan 1giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 37 phep nhan 2
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 37 phep nhan 3 giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 37 phep nhan 4
 b) Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 37 phep nhan 5
3 × 7 = ………………………………………
Vậy: ……………..
3 × 8 = ………………………………………
Vậy: ……………..
Trả lời:
Em thấy 3 + 3 + 3 + 3 = 12, trong tổng trên 3 được lấy 4 lần nên ta có thể viết là 3 × 4 và bằng 12
Tương tự em tính được 3 + 3 + 3 = 9, trong tổng trên 3 được lấy 3 lần nên số cần điền vào ô trống thứ nhất là 3, đáp số bằng 9, tương tự em thực hiện cho các ý khác.
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 37 phep nhan 6 giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 37 phep nhan 7
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 37 phep nhan 8 giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 37 phep nhan 9
b) Phép nhân 3 × 7 biểu thị phép cộng 3 được lấy 7 lần nên em có thể viết thành 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 và bằng 21. Nên 3 × 7 = 21
Tương tự với 3 × 8. Em trình bày như sau:
Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):
3 × 7 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 21
Vậy: 3 × 7 = 21.
3 × 8 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 24
Vậy: 3 × 8 = 24.

Bài 2 Trang 3 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Nối (theo mẫu):
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 37 phep nhan 10
Trả lời:
Em thấy:
+ Khung thứ nhất
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 37 phep nhan 11 có 3 tấm thẻ, mỗi tấm thẻ có 5 hình tròn, ta có thể nói 5 hình tròn được lấy 3 lần, hay viết là 5 × 3.
+ Khung thứ hai
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 37 phep nhan 12 có 2 tấm thẻ, mỗi tấm thẻ có 10 hình tròn, ta có thể nói 10 hình tròn được lấy 2 lần, hay viết là 10 × 2.
+ Khung thứ ba
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 37 phep nhan 13
có 3 tấm thẻ, mỗi tấm thẻ có 4 hình tròn, ta có thể nói 4 hình tròn được lấy 3 lần, hay viết là 4 × 3
Tương tự với các phép tính còn lại, em có kết quả:
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 37 phep nhan 14

Bài 3 Trang 4 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2    

Số?
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 37 phep nhan 15
Có tất cả bao nhiêu cánh quạt?
                                        Bài giải
                                                giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 37 phep nhan 16
Trả lời:
Quan sát tranh em thấy, có 4 cái quạt, mỗi cái quạt có 3 cánh, tức là 3 cánh quạt được lấy 4 lần nên ta có 3 × 4 = 12. Số cần điền vào ô trống là 4 và 12.
                                      Bài giải
                                                    giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 37 phep nhan 17

Bài 37 Tiết 2 trang 4 – 5 Tập 2

Bài 1 Trang 4 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

a) Viết phép cộng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu).

Phép cộng

Phép nhân

2 + 2 + 2 + 2 = 8

2 × 4 = 8
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16
b) Viết phép nhân thành phép cộng các số hạng bằng nhau (theo mẫu).

Phép nhân

Phép cộng

2 × 5 = 10

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10
3 × 6 = 18
4 × 5 = 20
Trả lời:
a)
• 2 + 2 + 2 + 2 = 8
Trong phép cộng, số 2 được lấy 4 lần, nên em có thể viết thành phép nhân 2 × 4 = 8
• 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12
Trong phép cộng, số 2 được lấy 6 lần, nên em có thể viết thành phép nhân 2 × 6 = 12
• 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16
Trong phép cộng, số 2 được lấy 8 lần, nên em có thể viết thành phép nhân 2 × 8 = 16
Em có bảng đáp án

Phép cộng

Phép nhân

2 + 2 + 2 + 2 = 8

2 × 4 = 8
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12

2 × 6 = 12

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16

2 × 8 = 16

b) Phép nhân 2 × 5 = 10 được hiểu là số 2 được lấy 5 lần, nên ta có thể viết lại thành phép cộng:
2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10
Phép nhân 3 × 6 = 18 được hiểu là số 3 được lấy 6 lần, nên ta có thể viết lại thành phép cộng:
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18
Phép nhân 4 × 5 = 20 được hiểu là số 4 được lấy 5 lần, nên ta có thể viết lại thành phép cộng: 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20
Em có bảng đáp án

Phép nhân

Phép cộng

2 × 5 = 10

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

3 × 6 = 18

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18

4 × 5 = 20

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20

Bài 2 Trang 5 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Nối (theo mẫu).
Tìm số chân của mỗi nhóm các con vật.
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 37 phep nhan 19
Trả lời:
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 37 phep nhan 20
Có 6 con thỏ, mỗi con thỏ có 4 chân, tức là 4 chân được lấy 6 lần, nên em có phép nhân 4 × 6 và kết quả bằng 24.
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 37 phep nhan 21
Có 5 con chim, mỗi con chim có 2 chân, tức là 2 chân được lấy 5 lần, nên em có phép nhân 2 × 5 và kết quả bằng 10.
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 37 phep nhan 22
Có 4 con bọ, mỗi con có 6 chân, tức là 6 chân được lấy 4 lần, nên em có phép nhân 6 × 4 và kết quả bằng 24.
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 37 phep nhan 23
Có 2 con nhện, mỗi con nhện có 8 chân, tức là 8 chân được lấy 2 lần, nên em có phép nhân 8 × 2 và kết quả bằng 16.
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 37 phep nhan 24
Có 3 con bọ cánh cứng, mỗi con bọ có 6 chân, tức là 6 chân được lấy 3 lần, nên em có phép nhân 6 × 3 và kết quả bằng 18.
Em có kết quả:
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 37 phep nhan 25

Bài 3 Trang 5 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2

 Tính (theo mẫu).
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 37 phep nhan 26
a) 5 × 3 = ……………………………=……
Vậy: 5 × 3 = …………
b) 3 × 5 = ……………………………=……
Vậy: 3 × 5 = …………
c) 6 × 3 = ……………………………=……
Vậy: 6 × 3 = …………
Trả lời:
Phép nhân 5 × 3 có nghĩa là 5 được lấy 3 lần nên ta viết lại thành phép cộng: 5 + 5 + 5 và bằng 15.
Phép nhân 3 × 5 có nghĩa là 3 được lấy 5 lần nên ta viết lại thành phép cộng: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 và bằng 15.
Phép nhân 6 × 3 có nghĩa là 6 được lấy 3 lần nên ta viết lại thành phép cộng: 6 + 6 + 6 và bằng 18.
a) 5 × 3 = 5 + 5 + 5 = 15.
Vậy: 5 × 3 = 15.
b) 3 × 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15.
Vậy: 3 × 5 = 15.
c) 6 × 3 = 6 + 6 + 6 = 18.
Vậy: 6 × 3 = 18.

Bài 4 Trang 5 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số?
Mỗi con bọ rùa có 6 chân. Hỏi 3 con bọ rùa có bao nhiêu chân?
Bài giải
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 37 phep nhan 27
Trả lời:
Mỗi con bọ rùa có 6 chân, mà có 3 con như thế, tức là 6 chân được lấy 3 lần, viết là: 6 × 3 và kết quả bằng 18. Vậy số cần điền vào ô trống lần lượt là 3 và 18.
Bài giải
                                                    giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 37 phep nhan 28

Tổng kết

Trong hành trình học tập, bài tập luôn là một phần quan trọng để kiểm tra và củng cố kiến thức cho các em. Với môn Toán 2, giải bài tập là một điều hết sức quan trọng đối với các em học sinh từ những dòng số, những câu hỏi đơn giản, giúp các em rèn luyện khả năng tính toán và sự phân tích. Bài tập Toán lớp 2 tập 2 bài 37: Phép nhân có đáp án được chia sẻ bởi sinhvienshare.com hi vọng các em học sinh sau khi theo dõi chủ đề giải toán lớp 2 này sẽ có kiến thức tốt và vận dụng hiệu quả hơn

Ghi chú:

Ngoài chủ đề về Toán lớp 2 tập 2 bài 37 mà sinhvienshare gửi đến mọi người ở bên trên thì đề thi toán lớp 2 cũng mang lại nhiều rất nhiều tác dụng quan trọng cho sự phát triển học tập và tư duy của các em học sinh. Các bậc phụ huynh có thể cho con em mình tham khảo qua các đề thi học kì 1 lớp 2 có đáp án hay chuyên mục đề thi học kì 2 lớp 2 tại đây (tùy thuộc vào thời điểm các bé đang theo chương trình dạy). Những tài liệu này được sinhvienshare.com tổng hợp mang lại 9 lợi ích bất ngờ. Cụ thể:

  1. Hiểu rõ kiến thức: Lời giải giúp các bé khi đang theo học lớp 2 hiểu rõ cách thực hiện các phép tính và khái niệm toán học. Điều này làm cho kiến thức trở nên rõ ràng và dễ tiếp thu hơn.
  2. Tự tin hơn: Khi xem lời giải, các bé thấy mình có khả năng giải quyết các bài toán, dẫn đến tăng cường sự tự tin trong việc học toán và tham gia vào các bài tập.
  3. Thực hành: Lời giải trong môn toán thường đi kèm với các bài tập ví dụ và bài tập thêm. Điều này giúp các em học sinh lớp 2 thực hành những kiến thức và kỹ năng toán học một cách có hướng dẫn.
  4. Rèn luyện tư duy logic: Đối với thời gian đầu đi học thì việc xem một bài toán được giải quyết logic và có cấu trúc giúp người xem phát triển tư duy logic và khả năng phân tích vấn đề.
  5. Tạo sự hứng thú: Lời giải có thể làm cho việc học toán trở nên thú vị hơn. Cách giải quyết tưởng chừng khó khăn có thể trở thành một trò chơi trí tuệ hấp dẫn. Đây có thể là nền tảng cần thiết cho các em kể cả trong việc học lẫn cuộc sống thường ngày
  6. Hỗ trợ tự học: Nếu các bậc phụ huynh thường hay bận với công việc của mình thì những bài toán 2 có lời giải có thể là nguồn thông tin hữu ích giúp bạn tiến bộ.
  7. Chuẩn bị cho kỳ thi: Trong thời gian đầu, các em khối 2 vẫn chưa tạo cho mình tâm lý cho các kỳ thi, việc xem lời giải là cách tốt để làm quen với loại câu hỏi và phong cách giải quyết trong đề thi. Tuy rằng, đối với các em lớp 2 có rất nhiều phụ huynh cho rằng là quá sớm nhưng có thể nói đây là thời kỳ non nớt cũng là lúc quan trọng nhất đề rèn dũa các em
  8. Học tập hệ thống: Lời giải thường có cấu trúc và sắp xếp theo thứ tự logic, giúp người xem học cách tổ chức suy nghĩ và giải quyết vấn đề một cách hệ thống.
  9. Tương tác và trao đổi kiến thức: Xem lời giải cùng với người khác có thể dẫn đến sự trao đổi kiến thức và thảo luận, giúp mọi người học hỏi từ nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.