Giải Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 Bài 45: Luyện tập chung

Trong bài viết này sinhvienshare.com trích trong vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 bài 45: Luyện tập chung có đáp án chi tiết giúp các em học sinh lớp 2 đang ôn tập các dạng bài này có cái nhìn tổng quát hơn nhằm giúp học tốt môn toán lớp 2 hơn. Lưu ý, việc sử dụng post giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 bài 45: Luyện tập chung không chỉ đơn thuần là việc tìm ra đáp án đúng, mà còn là quá trình tư duy, phân tích vấn đề và áp dụng kiến thức vào thực tế. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Mục Lục

Giới thiệu về vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 bài 45 của sinhvienshare.com

Đây là một bài tập nằm trong vở bài tập (VBT) toán 2 tập 2 sách kết nối tri thức, bài 45: Luyện tập chung có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 2 dễ dàng làm bài tập và hiểu bài hơn. Bên dưới đây là phần nội dung sinhvienshare mang đến bao gồm phần câu hỏi và giải đáp bám sát vào nội dung sách vở của NXB giáo dục. Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ các biên tập viên của trang nhé!

Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 bài 45: Luyện tập chung

Bài 45 Tiết 1 trang 24 – 25 Tập 2

Bài 1 Trang 24 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Nối mỗi hình với phép nhân thích hợp (theo mẫu).
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung
Trả lời:
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 1
Có 4 đĩa, mỗi đĩa có 2 quả chuối, tức là 2 quả chuối được lấy lên 4 lần, nên ta có phép nhân: 2 × 4 = 8
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 2
Có 3 đĩa, mỗi đĩa có 5 quả cam, tức là 5 quả cam được lấy 3 lần, nên ta có phép nhân: 5 × 3 = 15
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 3
Có 5 đĩa, mỗi đĩa có 4 quả, tức là 4 quả được lấy 5 lần, nên ta có phép nhân: 4 × 5 = 20
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 4
Có 2 đĩa, mỗi đĩa có 3 quả lê, tức là 3 quả được lấy 2 lần, nên ta có phép nhân: 3 × 2 = 6
Nên em nối được như sau:
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 5

Bài 2 Trang 24 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Tính nhẩm.
    a) 2 × 5 = ……

2 × 6 = ……

2 × 3 = ……

2 × 10 = ……

5 × 9 = ……

5 × 7 = ……

5 × 2 = ……

5 × 10 = ……

b) 8 : 2 = ……

10 : 2 = ……

16 : 2 = ……

20 : 2 = ……

10 : 5 = ……

25 : 5 = ……

35 : 5 = ……

50 : 5 = ……

Trả lời:
a) 2 × 5 = 10

2 × 6 = 12

2 × 3 = 6

2 × 10 = 20

5 × 9 = 45

5 × 7 = 35

5 × 2 = 10

5 × 10 = 50

b) 8 : 2 = 4

10 : 2 = 5

16 : 2 = 8

20 : 2 = 10

10 : 5 = 2

25 : 5 = 5

35 : 5 = 7

50 : 5 = 10

Bài 3 Trang 24 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Mỗi hộp bánh có 5 cái bánh. Hỏi có 6 hộp như vậy có bao nhiêu cái bánh?
Trả lời:
Có 6 hộp bánh, mỗi hộp có 5 cái bánh, tức là 5 cái bánh được lấy 6 lần, nên ta có phép nhân: 5 × 6 = 30
Bài giải
Có 6 hộp như vậy có số cái bánh là:
5 × 6 = 30 (cái)
Đáp số: 30 cái bánh.

Bài 4 Trang 25 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số?
a)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 6
b)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 7
c)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 8
Trả lời:
Lần lượt thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải, em được:
a)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 9
b)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 10
c)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 11

Bài 5 Trang 25 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số?
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 12
Trả lời:
Quan sát hình thứ nhất em thấy 2 × 2 × 1 = 4, chính bằng kết quả ở giữa hình tam giác thứ nhất
Tương tự, em thấy 5 × 1 × 2 = 10, kết quả 10 được ghi ở giữa hình tam giác thứ hai
Như vậy, quy luật là nhân số ở ba đỉnh tam giác, được kết quả ghi ở giữa tam giác, nên có:
1 × 5 × 1 = 5. Số cần điền là 5.
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 13

Bài 45 Tiết 2 trang 25 – 26 Tập 2

Bài 1 Trang 25 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số?
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 14
Trả lời:
Thực hiện các phép tính từ điểm xuất phát đến đích, em được kết quả như sau:
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 15

Bài 2 Trang 26 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

a) Nối để tìm chuồng cho mỗi con chim (theo mẫu).
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 16
b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
Những chuồng ghi số ………là chuồng của 2 con chim
Trả lời:
Thực hiện phép tính trong con chim, rồi nối kết quả phép tính với cái chuồng tương ứng
4 : 2 = 2

2 × 1 = 2

14 : 2 = 7

20 : 2 = 10

15 : 5 = 3

20 : 5 = 4

5 × 2 = 10

35 : 5 = 7

giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 17
b) Em thấy chuồng ghi số 2, số 7 và số 10, mỗi chuồng đều nối với 2 phép tính trong con chim nên:
Những chuồng ghi số 2, số 7 và số 10 là chuồng của 2 con chim.

Bài 3 Trang 26 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Bạn Mai xếp 25 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp 5 cái bánh. Hỏi Mai xếp đươc mấy hộp bánh như vậy?
Trả lời:
Xếp 25 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp 5 cái bánh. Muốn tính được số hộp em thực hiện phép tính chia: 25 : 5 = 5
Bài giải
Mai xếp đươc số hộp bánh như vậy là:
25 : 5 = 5 (hộp)
Đáp số: 5 hộp bánh.

Bài 4 Trang 26 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số?
a)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 18
b)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 19
Trả lời: 
Em thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải
a)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 20
b)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 21

Bài 5 Trang 26 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

>; <; = ?
a)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 22
b)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 23
c)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 24
Trả lời:
Em thực hiện phép tính nhân (hoặc chia), rồi so sánh kết quả với số (hoặc phép tính)
a) 5 × 2 = 10 > 9; 2 × 3 = 6 < 7
Vậy em điền:
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 25
b) 12 : 2 = 6 < 7 hay 7 > 12 : 2
 20 : 5 = 4
Vậy em điền:
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 26
c) 2 × 2 = 4, 10 : 2 = 5 mà 4 < 5 nên 2 × 2 < 10 : 2
40 : 5 = 8, 2 × 6 = 12 mà 8 < 12 nên 40 : 5 < 2 × 6
Vậy em điền:
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 27

Bài 45 Tiết 3 trang 27 – 28 Tập 2

Bài 1 Trang 27 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Mỗi con bướm sẽ đậu vào bông hoa ghi số là kết quả phép tính trên con bướm đó.
a) Nối mỗi con bướm với bông hoa thích hợp (theo mẫu).
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 28
b) Số?
Bông hoa ghi số …… có bướm đậu nhiều nhất.
Trả lời:
Em thực hiện phép tính trong các con bướm, rồi nối kết quả với những bông hoa mang số tương ứng
5 × 1 = 5 25 : 5 = 5 10 : 2 = 5 6 : 2 = 3
4 : 2 = 2 15 : 5 = 3 10 : 5 = 2
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 29
b) Em thấy bông hoa ghi số 5 có 3 con bướm đậu lên, các bông hoa còn lại có số bướm đậu lên ít hơn nên:
Bông hoa ghi số 5 có bướm đậu nhiều nhất.

Bài 2 Trang 27 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số?
a)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 30
b)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 31
Trả lời:
Em nhớ lại bảng nhân 5, bảng nhân 1; bảng chia 4, bảng chia 10. Em điền được kết quả là:
a)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 32
b)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 33

Bài 3 Trang 27 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số?
a)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 34
b)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 35
Trả lời:
Em lần lượt thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái qua phải:
a)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 36
b)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 37

Bài 4 Trang 28 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

>; <; = ?
a)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 38
b)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 39
Trả lời:
Em thực hiện phép tính nhân (chia) rồi so sánh kết quả
a) 5 × 3 = 15 = 15; 10 : 2 = 5 < 6
Vậy em điền:
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 40
b) 12 : 2 = 6, 35 : 5 = 7, mà 6 < 7 nên 12 : 2 < 35 : 5
2 × 4 = 8, 30 : 5 = 6, mà 8 > 6 nên 2 × 4 > 30 : 5
Vậy em điền:
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 41

 Bài 5 Trang 28 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số?
a)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 42
b)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 43
Trả lời:
Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích, thì tích đó không đổi, nên:
a)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 44
b)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 45

Bài 45 Tiết 4 trang 28 – 29 Tập 2

Bài 1 Trang 28 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Tính nhẩm.
a) 2 × 4 =…… b) 5 × 8 =…… c) 2 × 7 =…… d) 5 × 9 =……
  8 : 2 =……      40 : 5 =……      14 : 2 =……      45 : 5 =……
  8 : 4 =……      40 : 8 =……      14 : 7 =……      45 : 9 =……
Trả lời:
a) 2 × 4 = 8 b) 5 × 8 = 40 c) 2 × 7 = 14 d) 5 × 9 = 45
    8 : 2 = 4       40 : 5 = 8        14 : 2 = 7       45 : 5 = 9
    8 : 4 = 2       40 : 8 = 5        14 : 7 = 2       45 : 9 = 5

Bài 2 Trang 28 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Viết tích thành tổng rồi tính (theo mẫu).
Mẫu: 7 × 4 = 7 + 7 + 7 + 7 = 28. Vậy 7 × 4 = 28
a) 9 × 3 =……………………………………………………………………………….
b) 4 × 6 =……………………………………………………………………………….
c) 6 × 4 =……………………………………………………………………………….
Trả lời:
a) 9 × 3 có nghĩa là 9 được lấy 3 lần nên em có thể viết thành phép cộng: 9 + 9 + 9
9 × 3 = 9 + 9 + 9 = 27. Vậy 9 × 3 = 27.
b) 4 × 6  có nghĩa là 4 được lấy 6 lần  nên em có thể viết thành phép cộng 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4
4 × 6 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24. Vậy 4 × 6 = 24.
c) 6 × 4  có nghĩa là 6 được lấy 4 lần nên em có thể viết thành phép cộng  6 + 6 + 6 + 6
6 × 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24. Vậy 6 × 4 = 24.

Bài 3 Trang 28 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số?
a)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45
b)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 47
c)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 48
Trả lời:
Lần lượt thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái qua phải:
a)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 49
b)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 50
c)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 51

Bài 4 Trang 29 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Mỗi đĩa có 5 cái bánh kem. Hỏi có 8 đĩa như vậy thì có bao nhiêu cái bánh kem?
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 52
Trả lời:
Có 8 đĩa, mỗi đĩa có 5 cái bánh kem, tức là 5 cái bánh kem được lấy 8 lần, nên em thực hiện phép nhân: 5 × 8
Bài giải
Có 8 đĩa như vậy thì có số cái bánh kem là:
5 × 8 = 40 (cái)
Đáp số: 40 cái bánh kem.

Bài 5 Trang 29 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Nối ô trống với số thích hợp (theo mẫu).
a)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 53
b)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 54
Trả lời:
a) Em lần lượt thực hiện phép nhân 2 với các số trong vòng tròn, nếu kết quả phép tính nhỏ hơn 10 thì nối
2 × 1 = 2 < 10 (chọn)
2 × 2 = 4 < 10 (chọn)
2 × 3 = 6 < 10 (chọn)
2 × 4 = 8 < 10 (chọn)
2 × 5 = 10 (loại) => không nối
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 55
b) Em thực hiện phép nhân 5 với các số trong vòng tròn, nếu kết quả phép tính lớn hơn 30 thì nối
5 × 6 = 30 (loại) => không nối
5 × 7 = 35 > 30 (chọn)
5 × 8 = 40 > 30 (chọn)
5 × 9 = 45 > 30 (chọn)
5 × 10 = 50 > 30 (chọn)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 56

Bài 45 Tiết 5 trang 29 – 30 Tập 2

Bài 1 Trang 29 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số?
a)

Thừa số

2 5 2 5 2 5

Thừa số

4 5 6 2 8

7

Tích 8
b)

Số bị chia

10 20 16 45 14 40

Số chia

2 5 2 5 2

5

Thương 5
Trả lời:
a) Em thực hiện phép tính nhân theo từng cột

Thừa số

2 5 2 5 2 5

Thừa số

4 5 6 2 8

7

Tích 8 25 12 10 16

35

b) Em thực hiện phép tính chia theo từng cột

Số bị chia

10 20 16 45 14 40

Số chia

2 5 2 5 2

5

Thương 5 4 8 9 7

8

Bài 2 Trang 30 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Mẹ mua về 14 bông hoa, mẹ cắm đều vào 2 bình hoa. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa?
Trả lời:
Có 14 bông hoa, cắm đều vào 2 bình, muốn tính mỗi bình có bao nhiêu bông hoa, em thực hiện phép tính chia: 14 : 2 = 7.
Bài giải
Mỗi bình có số bông hoa là:
14 : 2 = 7 (bông)
Đáp số: 7 bông hoa.

Bài 3 Trang 30 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số?
a)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 57
b)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 58
Trả lời:
Em lần lượt thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái qua phải
a)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 59
b)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 70

Bài 4 Trang 30 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số?
a) 5 × ……= 10
2 × ……= 10
2 × ……= 12
b) 12 : ……= 6
10 : ……= 2
25 : ……= 5
Trả lời:
Em nhớ lại bảng nhân, bảng chia để điền số thích hợp vào chỗ chấm
a) 5 × 2 = 10
2 × 5 = 10
2 × 6 = 12
b) 12 : 2 = 6
10 : 5 = 2
25 : 5 = 5

Bài 5 Trang 30 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Nối ô trống với số thích hợp (theo mẫu).
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 71
Trả lời:
Em thực hiện phép nhân 5 với các số trong vòng tròn
Nếu kết quả lớn hơn 10 và nhỏ hơn 46 thì chọn
5 × 1 = 5 < 10 (loại)
5 × 2 = 10 (loại)
5 × 3 = 15, 10 < 15 < 46 => chọn
5 × 4 = 20, 10 < 20 < 46 => chọn
5 × 5 = 25, 10 < 25 < 46 => chọn
5 × 6 = 30, 10 < 30 < 46 => chọn
5 × 7 = 35, 10 < 35 < 46 => chọn
5 × 8 = 40, 10 < 40 < 46 => chọn
5 × 9 = 45, 10 < 45 < 46 => chọn
5 × 10 = 50 > 46 (loại)
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 45 luyen tap chung 72

Tổng kết

Trong hành trình học tập, bài tập luôn là một phần quan trọng để kiểm tra và củng cố kiến thức cho các em. Với môn Toán 2, giải bài tập là một điều hết sức quan trọng đối với các em học sinh từ những dòng số, những câu hỏi đơn giản, giúp các em rèn luyện khả năng tính toán và sự phân tích. Bài tập Toán lớp 2 tập 2 bài 45: Luyện tập chung có đáp án được chia sẻ bởi sinhvienshare.com hi vọng các em học sinh sau khi theo dõi chủ đề giải toán lớp 2 này sẽ có kiến thức tốt và vận dụng hiệu quả hơn

Ghi chú:

Ngoài chủ đề về Toán lớp 2 tập 2 bài 45 mà sinhvienshare gửi đến mọi người ở bên trên thì đề thi toán lớp 2 cũng mang lại nhiều rất nhiều tác dụng quan trọng cho sự phát triển học tập và tư duy của các em học sinh. Các bậc phụ huynh có thể cho con em mình tham khảo qua các đề thi học kì 1 lớp 2 có đáp án hay chuyên mục đề thi học kì 2 lớp 2 tại đây (tùy thuộc vào thời điểm các bé đang theo chương trình dạy). Những tài liệu này được sinhvienshare.com tổng hợp mang lại 9 lợi ích bất ngờ. Cụ thể:

  1. Hiểu rõ kiến thức: Lời giải giúp các bé khi đang theo học lớp 2 hiểu rõ cách thực hiện các phép tính và khái niệm toán học. Điều này làm cho kiến thức trở nên rõ ràng và dễ tiếp thu hơn.
  2. Tự tin hơn: Khi xem lời giải, các bé thấy mình có khả năng giải quyết các bài toán, dẫn đến tăng cường sự tự tin trong việc học toán và tham gia vào các bài tập.
  3. Thực hành: Lời giải trong môn toán thường đi kèm với các bài tập ví dụ và bài tập thêm. Điều này giúp các em học sinh lớp 2 thực hành những kiến thức và kỹ năng toán học một cách có hướng dẫn.
  4. Rèn luyện tư duy logic: Đối với thời gian đầu đi học thì việc xem một bài toán được giải quyết logic và có cấu trúc giúp người xem phát triển tư duy logic và khả năng phân tích vấn đề.
  5. Tạo sự hứng thú: Lời giải có thể làm cho việc học toán trở nên thú vị hơn. Cách giải quyết tưởng chừng khó khăn có thể trở thành một trò chơi trí tuệ hấp dẫn. Đây có thể là nền tảng cần thiết cho các em kể cả trong việc học lẫn cuộc sống thường ngày
  6. Hỗ trợ tự học: Nếu các bậc phụ huynh thường hay bận với công việc của mình thì những bài toán 2 có lời giải có thể là nguồn thông tin hữu ích giúp bạn tiến bộ.
  7. Chuẩn bị cho kỳ thi: Trong thời gian đầu, các em khối 2 vẫn chưa tạo cho mình tâm lý cho các kỳ thi, việc xem lời giải là cách tốt để làm quen với loại câu hỏi và phong cách giải quyết trong đề thi. Tuy rằng, đối với các em lớp 2 có rất nhiều phụ huynh cho rằng là quá sớm nhưng có thể nói đây là thời kỳ non nớt cũng là lúc quan trọng nhất đề rèn dũa các em
  8. Học tập hệ thống: Lời giải thường có cấu trúc và sắp xếp theo thứ tự logic, giúp người xem học cách tổ chức suy nghĩ và giải quyết vấn đề một cách hệ thống.
  9. Tương tác và trao đổi kiến thức: Xem lời giải cùng với người khác có thể dẫn đến sự trao đổi kiến thức và thảo luận, giúp mọi người học hỏi từ nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.