Giải Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 Bài 73: Ôn tập đo lường

Trong bài viết này sinhvienshare.com trích trong vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 bài 73: Ôn tập đo lường có đáp án chi tiết giúp các em học sinh lớp 2 đang ôn tập các dạng bài này có cái nhìn tổng quát hơn nhằm giúp học tốt môn toán lớp 2 hơn. Lưu ý, việc sử dụng post giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 bài 73: Ôn tập đo lường không chỉ đơn thuần là việc tìm ra đáp án đúng, mà còn là quá trình tư duy, phân tích vấn đề và áp dụng kiến thức vào thực tế. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Giới thiệu về vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 bài 73 của sinhvienshare.com

Đây là một bài tập nằm trong vở bài tập (VBT) toán 2 tập 2 sách kết nối tri thức, bài 73: Ôn tập đo lường có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 2 dễ dàng làm bài tập và hiểu bài hơn. Bên dưới đây là phần nội dung sinhvienshare mang đến bao gồm phần câu hỏi và giải đáp bám sát vào nội dung sách vở của NXB giáo dục. Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ các biên tập viên của trang nhé!

Giải vở bài tập Toán lớp 2 tập 2 bài 73: Ôn tập đo lường

Bài 73 Tiết 1 trang 120 – 121 Tập 2

Bài 1 Trang 120 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 25 kg + 18 kg = …… kg
    43 kg – 18 kg = …… kg
    43 kg – 25 kg = …… kg
b) 27 l + 8 l = …… l
    35 l – 8 l = …… l
    35 l – 7 l = …… l
c) 2 kg × 2 = …… kg
    4 kg : 2 = …… kg
d) 5 l × 5 = …… l
    25 l : 5 = …… l
Trả lời:
Em thực hiện từng phép tính để tìm ra kết quả của phép tính và điền kết quả đó vào dấu ba chấm.
Vậy em làm như sau:
a) 25 kg + 18 kg = 43 kg
    43 kg – 18 kg = 25 kg
    43 kg – 25 kg = 18 kg
b) 27 l + 8 l = 35 l
    35 l – 8 l = 27 l
    35 l – 7 l = 28 l
c) 2 kg × 2 = 4 kg
    4 kg : 2 = 2 kg
d) 5 l × 5 = 25 l
    25 l : 5 = 5 l

Bài 2 Trang 120 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2

 Số?
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 73 on tap do luong
Trả lời:
Em quan sát hình giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 73 on tap do luong 1
thấy cân nặng của con mèo bằng với cân nặng của hai quả cân, nên để tìm cân nặng của con mèo em thực hiện phép tính: 2 + 5 = 7 (kg)
Em quát sát hình giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 73 on tap do luong 2
cân nặng của quả cân 2 kg và cân nặng của quả dưa hấu bằng với cân nặng của quả cân 5 kg nên để tìm cân nặng của quả dưa hấu, em thực hiện phép tính như sau: 5 – 2 = 3 (kg)
Em điền kết quả vào ô trống như sau:
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 73 on tap do luong 3

Bài 3 Trang 120 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Tóm tắt
Con bò cân nặng: 250 kg
Con trâu nặng hơn con bò: 92 kg
Con trâu cân nặng: … kg?
Trả lời: 
Con trâu nặng hơn con bò, vậy để tìm số cân nặng của con trâu em lấy số cân nặng của con bò cộng với số cân nặng con trâu hơn con bò, phép tính như sau:
250 + 92 = 342(kg)
Em trình bày lời giải như sau:
Bài giải
Con trâu cân nặng số ki-lô-gam là:
250 + 92 = 342 (kg)
Đáp số: 342 kg.

Bài 4 Trang 121 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2

 Viếp tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:
Các can đựng số lít nước như sau:
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 73 on tap do luong 4
a) Can đựng nhiều nước nhất hơn can đựng ít nước nhất là: …… l nước.
b) Muốn lấy 2 can để được 7 l nước thì cần lấy: can B và can ……
c) Muốn lấy được 10 l nước thì cần lấy các can: …………………………………………
Trả lời:
a) Quan sát và so sánh số nước ở các can, em thấy can nhiều nhất có 10 l nước, can ít nhất có 2 l nước, vậy để tìm can đựng nhiều nước nhất hơn can đựng ít nước nhất bao nhiêu l em thực hiện phép tính sau: 10 – 2 = 8.
Vậy em điền vào chỗ chấm như sau:
Can đựng nhiều nước nhất hơn can đựng ít nước nhất là: 8 l nước.
b) Muốn lấy 2 can để được 7 l nước thì tổng số nước ở hai can đó cộng lại bằng 7 l nước. Quan sát hình em thấy, can B đựng 2 l nước, can D đựng 5 l nước nên ta có phép tính: 2 + 5 = 7, vậy em điền vào chỗ chấm như sau:
Muốn lấy 2 can để được 7 l nước thì cần lấy: can B và can D
c) Muốn lấy được 10 l nước thì tổng số nước ở các can cộng lại với nhau bằng 10 l nước. Quan sát hình em thấy, can B đừng 2 l nước, can C đựng 3 l nước và can D đựng 5 l nước mà em lại thấy: 2 + 3 + 5 = 10, nên em điền vào chỗ chấm như sau:
Muốn lấy được 10 l nước thì cần lấy các can: can B, can C và can D

Bài 73 Tiết 2 trang 121 – 122 Tập 2

Bài 1 Trang 121 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Viết cm, dm, m, km thích hợp vào chỗ chấm trong các câu sau:
a) Bút sáp màu dài khoảng 10 ……
b) Cột cờ cao khoảng 10 ……
c) Gang tay của cô Hoa dài khoảng 2 ……
d) Quãng đường từ nhà Mai đến trường dài khoảng 2 ……
Trả lời:
Hãy quan sát các đồ vật để em có thể ước lượng được độ dài, độ cao của những đồ vật, sự vật đó.
Em điền vào chỗ chấm như sau:
a) Bút sáp màu dài khoảng 10 cm
b) Cột cờ cao khoảng 10 m
c) Gang tay của cô Hoa dài khoảng 2 dm
d) Quãng đường từ nhà Mai đến trường dài khoảng 2 km

Bài 2 Trang 121 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 25 l + 17 l = …… l
    42 l – 25 l = …… l
    42 l – 17 l = …… l
b) 2 kg × 5 = …… kg
    10 kg : 5 = …… kg
    10 kg : 2 = …….kg
c) 30 m + 43 m = …… m
    73 m – 30 m = …… m
    73 m – 43 m = …… m
d) 5 km × 2 = …… km
    10 km : 2 = …… km
    10 km : 5 = …… km
Trả lời:
Em thực hiện từng phép tính để tìm ra kết quả của phép tính và điền kết quả đó vào dấu ba chấm.
Vậy em làm như sau:
a) 25 l + 17 l = 42 l
    42 l – 25 l = 17 l
    42 l – 17 l = 25 l
b) 2 kg × 5 = 10 kg
    10 kg : 5 = 2 kg
    10 kg : 2 = 5 kg
c) 30 m + 43 m = 73 m
    73 m – 30 m = 43 m
    73 m – 43 m = 30 m
d) 5 km × 2 = 10 km
    10 km : 2 = 5 km
    10 km : 5 = 2 km

Bài 3 Trang 122 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

a) Nối (theo mẫu).
Vào buổi chiều hoặc buổi tối, hai đồng hồ nào chỉ cùng giờ?
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 73 on tap do luong 5
b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Nếu hôm nay là thứ Năm, ngày 14 tháng 5. Hỏi thứ Năm tuần trước là ngày nào?
A. Ngày 9 tháng 5
B. Ngày 8 tháng 5
C. Ngày 7 tháng 5
Trả lời:
a) Em thấy: đồng hồ thứ hai chỉ 10 giờ tối hay 22 giờ
Đồng hồ thứ ba chỉ 6 giờ 15 phút tối hay 18 giờ 15 phút
Đồng hồ thứ tư chỉ 7 giờ 30 phút tối hay 19 giờ 30 phút
Em nối như sau:
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 73 on tap do luong 6
b) Nếu hôm nay là thứ Năm, ngày 14 tháng 5, thì thứ Năm tuần trước cách 7 ngày nên thứ Năm tuần trước là: 14 – 7 = 7. Vậy thứ Năm tuần trước là ngày 7 tháng 5
Vậy em khoanh vào C
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 73 on tap do luong 7

Bài 4 Trang 122 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Khoanh vào chữ đặt trước câu lời đúng.
Giờ vào lớp học hát là 7 giờ 15 phút. Giờ đến lớp của các bạn rùa, thỏ, sóc như sau:
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 73 on tap do luong 8
a) Bạn nào đến lớp muộn sau giờ vào học:
A. Rùa
B. Thỏ
C. Sóc
b) Bạn nào đến lớp sớm trước giờ vào lớp?
A. Rùa
B. Thỏ
C. Sóc
c) Bạn nào đến lớp đúng giờ vào học?
A. Rùa
B. Thỏ
C. Sóc
Trả lời:
Giờ vào lớp học hát là 7 giờ 15 phút. Quan sát tranh em thấy, giờ đến lớp của các bạn rùa là 7 giờ 15 phút (đến đúng giờ), bạn thỏ là 7 giờ 30 phút (đến muộn) và của bạn sóc là 7 giờ (đến sớm).
Vậy em khoanh vào đáp án như sau:
a) Bạn nào đến lớp muộn sau giờ vào học:
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 73 on tap do luong 9
b) Bạn nào đến lớp sớm trước giờ vào lớp?
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 73 on tap do luong 10
c) Bạn nào đến lớp đúng giờ vào học?
giai vo bai tap toan lop 2 tap 2 bai 73 on tap do luong 11

Tổng kết

Trong hành trình học tập, bài tập luôn là một phần quan trọng để kiểm tra và củng cố kiến thức cho các em. Với môn Toán 2, giải bài tập là một điều hết sức quan trọng đối với các em học sinh từ những dòng số, những câu hỏi đơn giản, giúp các em rèn luyện khả năng tính toán và sự phân tích. Bài tập Toán lớp 2 tập 2 bài 73: Ôn tập đo lường có đáp án được chia sẻ bởi sinhvienshare.com hi vọng các em học sinh sau khi theo dõi chủ đề giải toán lớp 2 này sẽ có kiến thức tốt và vận dụng hiệu quả hơn

Ghi chú:

Ngoài chủ đề về Toán lớp 2 tập 2 bài 73 mà sinhvienshare gửi đến mọi người ở bên trên thì đề thi toán lớp 2 cũng mang lại nhiều rất nhiều tác dụng quan trọng cho sự phát triển học tập và tư duy của các em học sinh. Các bậc phụ huynh có thể cho con em mình tham khảo qua các đề thi học kì 1 lớp 2 có đáp án hay chuyên mục đề thi học kì 2 lớp 2 tại đây (tùy thuộc vào thời điểm các bé đang theo chương trình dạy). Những tài liệu này được sinhvienshare.com tổng hợp mang lại 9 lợi ích bất ngờ. Cụ thể:

  1. Hiểu rõ kiến thức: Lời giải giúp các bé khi đang theo học lớp 2 hiểu rõ cách thực hiện các phép tính và khái niệm toán học. Điều này làm cho kiến thức trở nên rõ ràng và dễ tiếp thu hơn.
  2. Tự tin hơn: Khi xem lời giải, các bé thấy mình có khả năng giải quyết các bài toán, dẫn đến tăng cường sự tự tin trong việc học toán và tham gia vào các bài tập.
  3. Thực hành: Lời giải trong môn toán thường đi kèm với các bài tập ví dụ và bài tập thêm. Điều này giúp các em học sinh lớp 2 thực hành những kiến thức và kỹ năng toán học một cách có hướng dẫn.
  4. Rèn luyện tư duy logic: Đối với thời gian đầu đi học thì việc xem một bài toán được giải quyết logic và có cấu trúc giúp người xem phát triển tư duy logic và khả năng phân tích vấn đề.
  5. Tạo sự hứng thú: Lời giải có thể làm cho việc học toán trở nên thú vị hơn. Cách giải quyết tưởng chừng khó khăn có thể trở thành một trò chơi trí tuệ hấp dẫn. Đây có thể là nền tảng cần thiết cho các em kể cả trong việc học lẫn cuộc sống thường ngày
  6. Hỗ trợ tự học: Nếu các bậc phụ huynh thường hay bận với công việc của mình thì những bài toán 2 có lời giải có thể là nguồn thông tin hữu ích giúp bạn tiến bộ.
  7. Chuẩn bị cho kỳ thi: Trong thời gian đầu, các em khối 2 vẫn chưa tạo cho mình tâm lý cho các kỳ thi, việc xem lời giải là cách tốt để làm quen với loại câu hỏi và phong cách giải quyết trong đề thi. Tuy rằng, đối với các em lớp 2 có rất nhiều phụ huynh cho rằng là quá sớm nhưng có thể nói đây là thời kỳ non nớt cũng là lúc quan trọng nhất đề rèn dũa các em
  8. Học tập hệ thống: Lời giải thường có cấu trúc và sắp xếp theo thứ tự logic, giúp người xem học cách tổ chức suy nghĩ và giải quyết vấn đề một cách hệ thống.
  9. Tương tác và trao đổi kiến thức: Xem lời giải cùng với người khác có thể dẫn đến sự trao đổi kiến thức và thảo luận, giúp mọi người học hỏi từ nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.