Hướng dẫn cách sử dụng hàm loại bỏ dấu trong excel

0
1075

Trong quá trình sử dụng Excel bảng tính thông dụng đối với dân văn phòng bạn sẽ gặp phải một số yêu cầu đó là cần chuyển đổi tiếng Việt có dấu sang thành tiếng Việt không dấu. Nếu thực hiện gõ lại thủ công sẽ vô cùng mất thời gian, vậy tại sao bạn không sử dụng hàm loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel với chi tiết các bước hướng dẫn cách sử dụng hàm loại bỏ dấu trong excel như sau:

Bài viết liên quan:

Cách sử dụng hàm loại bỏ dấu trong excel giúp bạn hoàn thành công việc được giao của mình một cách nhanh chóng, không phải mất quá nhiều thời gian. Nhất là đối với những tài liệu hay danh sách quá dài bạn sẽ không phải mất công làm lại mà thực hiện auto nó một cách nhanh chóng để loại bỏ dấu tiếng Việt.
 

Dùng hàm bỏ dấu tiếng Việt trong Excel đơn giản

Bước 1: Mở bảng tính Excel lên nhấn tổ hợp phím Alt+F11 khởi động cửa sổ VB.

cách sử dụng hàm loại bỏ dấu trong excel

Bước 2: Nhấn Insert-> Module

cách sử dụng hàm loại bỏ dấu trong excel

Lúc này sẽ có một cửa sổ trình duyệt mới xuất hiện bạn hãy coppy đoạn code bên dưới đây và dán vào đó.

Function ConvertToUnSign(ByVal sContent As String) As String
Dim i As Long
Dim intCode As Long
String
Dim sConvert As String
ConvertToUnSign = AscW(sContent)
For i = 1 To Len(sContent)
sChar = Mid(sContent, i, 1)
If sChar <> “” Then
intCode = AscW(sChar)
End If
Select Case intCode
Case 273
sConvert = sConvert & “d”
Case 272
sConvert = sConvert & “D”
Case 224, 225, 226, 227, 259, 7841, 7843, 7845, 7847, 7849, 7851, 7853, 7855, 7857, 7859, 7861, 7863
sConvert = sConvert & “a”
Case 192, 193, 194, 195, 258, 7840, 7842, 7844, 7846, 7848, 7850, 7852, 7854, 7856, 7858, 7860, 7862
sConvert = sConvert & “A”
Case 232, 233, 234, 7865, 7867, 7869, 7871, 7873, 7875, 7877, 7879
sConvert = sConvert & “e”
Case 200, 201, 202, 7864, 7866, 7868, 7870, 7872, 7874, 7876, 7878
sConvert = sConvert & “E”
Case 236, 237, 297, 7881, 7883
sConvert = sConvert & “i”
Case 204, 205, 296, 7880, 7882
sConvert = sConvert & “I”
Case 242, 243, 244, 245, 417, 7885, 7887, 7889, 7891, 7893, 7895, 7897, 7899, 7901, 7903, 7905, 7907
sConvert = sConvert & “o”
Case 210, 211, 212, 213, 416, 7884, 7886, 7888, 7890, 7892, 7894, 7896, 7898, 7900, 7902, 7904, 7906
sConvert = sConvert & “O”
Case 249, 250, 361, 432, 7909, 7911, 7913, 7915, 7917, 7919, 7921
sConvert = sConvert & “u”
Case 217, 218, 360, 431, 7908, 7910, 7912, 7914, 7916, 7918, 7920
sConvert = sConvert & “U”
Case 253, 7923, 7925, 7927, 7929
sConvert = sConvert & “y”
Case 221, 7922, 7924, 7926, 7928
sConvert = sConvert & “Y”
Case Else
sConvert = sConvert & sChar
End Select
Next
ConvertToUnSign = sConvert

 

End Function

cách sử dụng hàm loại bỏ dấu trong excel

Bước 3: Tại bảng tính Excel click Office button -> Excel Options

cách sử dụng hàm loại bỏ dấu trong excel

Bước 4: Truy cập tab Trust Center chọn Trust Center Settings…

cách sử dụng hàm loại bỏ dấu trong excel

Bước 5: Tiếp tục tại mục Macro Settings tick chọn Enable all macros và Trust access to the VBA project object model rồi bấm OK để hoàn tắt.

Bước 6: Sau khi thực hiện xong các bước trên bạn muốn bỏ dấu trong Excel thì chỉ cần thực hiện 1 trong 2 cú pháp sau:

=ConvertToUnSign (“chuỗi cần bỏ dấu”)

Ví dụ: =ConvertToUnSign (“Sinh Viên Share”) = Sinh Vien Share

=ConvertToUnSign (ô chứa chuỗi cần bỏ dấu)

Ví dụ: =ConvertToUnSign (A1)

Cách sử dụng hàm loại bỏ dấu trong excel đã được chia sẻ thông qua bước cài đặt đoạn code đơn giản và sử dụng hàm ConvertToUnSign hay còn gọi là hàm bỏ dấu trong Excel đi cùng ví dụ minh họa chi tiết. Qua đây bạn có thể chuyển đổi một danh sách dài có dấu thành không dấu một cách đơn giản nhất có thể.

* Sinhvienshare sẽ không đăng các bình luận chửi bây, vi phạm thuần phong mỹ tục, công kích và xúc phạm cá nhân tổ chức, không liên quan đến nội dung bài viết, bình luận của seeder.