Hướng dẫn cấu hình giao thức định tuyến OSPF

0
109

Chắc có lẽ bạn đã thường xuyên hay thi thoảng nghe qua về giao tuyến định tuyến OSPF. Vậy bạn có biết cấu hình giao thức định tuyến như thế nào hay không ? Nếu bạn vẫn chưa biết về cách cấu hình giao thức OSPF thì bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách làm này

Bài viết hữu ích

OSPF có nghĩa là Open Shortest Path First ( giao thức định tuyến link – state ). Bộ giao thức OSPF này thường được sử dụng phổ biến trong mạng doanh nghiệp kích cỡ lớn và bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình giao thức định tuyến OSPF cơ bản

Hướng dẫn cấu hình giao thức định tuyến OSPF

Bạn có thể quan sát hình ảnh minh họa bên dưới thì có thể thấy rằng có sự góp mặt của 3 router lần lượt như sau :

Router HN: IP 192.168.1.1 kết nối tới Router NA trong khi interface f0/0 IP 172.16.1.1 kết nối tới PC1

Router NA: IP 192.168.1.2 kết nối tới Router HN

Router HCM: IP 192.168.2.1 kết nối tới Router NA trong khi IP 10.1.1.1 kết nối tới PC2

Ngoài ra còn có sự góp mặt của 2 PC 1 và 2:

  • PC1: IP 172.16.1.2 kết nối tới interface f0/0 Router HN
  • PC2: IP 10.1.1.2 kết nối tới interface f0/0 Router HCM

Cấu Hình Cho Router

Router HN:

Router(config)#hostname Router HN

Router(config)#hostname RouterHN

RouterHN(config)#int s0/3/0

RouterHN(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

RouterHN(config-if)#no shutdown

RouterHN(config-if)#clock rate 64000

RouterHN(config-if)#exit

RouterHN(config)#

——————————————–

RouterHN(config)#int f0/0

RouterHN(config-if)#description “Connect to PC1”

RouterHN(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

RouterHN(config-if)#no shutdown

RouterHN(config-if)#exit

RouterHN(config)#

Router NA:

Router(config)#hostname RouterNA

RouterNA(config)#int s0/3/0

RouterNA(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

RouterNA(config-if)#no shutdown

RouterNA(config-if)#exit

RouterNA(config)#

————————————————-

RouterNA(config)#int s0/3/1

RouterNA(config-if)#description “Connect to Router HCM”

RouterNA(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0

RouterNA(config-if)#no shutdown

RouterNA(config-if)#clock rate 64000

RouterNA(config-if)#exit

RouterNA(config)#

Router HCM: 

Router(config)#hostname RouterHCM

RouterHCM(config)#int s0/3/1

RouterHCM(config-if)#description “Connect to Router NA”

RouterHCM(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

RouterHCM(config-if)#no shutdown

RouterHCM(config-if)#clock rate 64000

RouterHCM(config-if)#exit

RouterHCM(config)#

————————————————————–

RouterHCM(config)#int f0/0

RouterHCM(config-if)#description “Connect to PC 2”

RouterHCM(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

RouterHCM(config-if)#no shutdown

RouterHCM(config-if)#exit

RouterHCM(config)#

Đối với PC : 

  • PC1: ip address 172.16.1.2, subnetmask: 255.255.255.0 gateway: 172.16.1.1
  • PC2: ip address 10.1.1.2, subnet mask: 255.255.255.0 gateway: 10.1.1.1

* Sinhvienshare sẽ không đăng các bình luận chửi bây, vi phạm thuần phong mỹ tục, công kích và xúc phạm cá nhân tổ chức, không liên quan đến nội dung bài viết, bình luận của seeder.