RMPrepUSB-quản lí USB

0
236

RMPrepUSB là một tiện ích cho Windows có thể được sử dụng để định dạng bất kỳ thiết bị lưu trữ USB nào, ví dụ: USB Flash drive (UFD) hoặc ổ cứng USB, nhưng chú ý rằng RMPrepUSB chỉ có thể định dạng trên ổ đĩa cứng không thể định dạng trên ổ đĩa mềm.

Nếu bạn đã cài đặt RMPrepUSB bạn có thể dễ dàng gỡ bỏ cài đặt bằng cách sử dụng mục ‘uninstall RMPrepUSB’ trong Start Menu. Tuy nhiên, bạn không cần phải cài đặt RMPrepUSB (nó rất di động và thậm chí có thể chạy dưới BartPE hoặc WinPE v1 / v2 / v3), chỉ cần đảm bảo rằng tất cả các tập tin liên quan đến RMPrepUSB được sao chép vào một thư mục trên ổ cứng hoặc ổ lưu trữ dữ liệu của bạn.RMPrepUSB được dùng cho ổ USB Flash, ổ cứng USB hoặc các thiết bị lưu trữ USB khác như đầu đọc thẻ.

RMPrepUSB hỗ trợ một số ngôn ngữ như: Anh, Pháp, Đức, Trung… có thể được thay đổi từ phía trên bên phải của giao diện. Menu lựa chọn ngôn ngữ được theo sau bởi một số tùy chọn khác, bao gồm Refresh, Help, Test bằng cách sử dụng QEMU Emulator, Eject Drive, Drive Info, Install Grub4 Dos / syslinux, Create Ext2/3/4 FS, Test Speed, Quick Size Test, Clean. Ví dụ: bạn có thể kiểm tra tốc độ USB và xem kết quả dưới dạng tệp dấu phẩy CSV được phân cách bởi dấu phẩy, với các số liệu thống kê cần thiết.

RMPrepUSB có thể:

– Phân vùng, định dạng và khởi động một ổ USB.
– Làm sạch (xóa) một ổ USB (sau đó tốt nhất là bạn nên rút phích cắm và cắm lại).
– Sao lưu một ổ USB (hoặc các bộ phận của một ổ USB) vào một tệp hình ảnh.
– Khôi phục tệp hình ảnh (hoặc một phần của tệp hình ảnh) vào ổ USB.
– Cài đặt bộ nạp khởi động grub4dos hoặc syslinux vào ổ USB.
– Kiểm tra ổ USB.
– Kiểm tra tốc độ đọc / ghi của ổ USB.
– Hiển thị cấu trúc phân vùng của ổ đĩa USB (hoặc tệp hình ảnh)
– Được sử dụng sau khi PEBuilder cài đặt các tập tin XP PE của bạn vào một ổ đĩa USB khởi động.
– Làm việc trên ổ đĩa cứng cũng như ổ đĩa USB (bằng cách sử dụng tham số dòng lệnh ALLDRIVES).
– Tạo một hệ thống tập tin đọc / ghi ext2 / 3/4 (như một file liên kết – ví dụ như casper-rw).
– Ghi đè lên Master Boot Record với mặc định (Win7 / Vista) MBR (Master Boot Record).
– Chạy tiện ích Disk Doctor để kiểm tra / chỉnh sửa đĩa.
– Cài đặt bộ tải khởi động WEE (ghi đè lên MBR).
– Chạy DiskDoctor (chỉnh sửa đĩa thô / thử nghiệm / tiện ích tìm kiếm dữ liệu).
– Tạo tất cả các tệp trên một ổ đĩa liền kề bằng cách sử dụng WinContig.
Lưu ý:

  • Các nút màu đỏ hoặc xanh dương sẽ thay đổi nội dung ổ USB của bạn. Ngoại trừ nút Kiểm tra Tốc độ-Test Speed, tất cả các nút màu đỏ / xanh dương sẽ xóa, thay đổi hoặc ghi đè lên nội dung ổ USB của bạn. Nếu bạn có bất kỳ tệp tin quan trọng nào trên ổ USB, hãy sao chép chúng sang một ổ khác!
  • Luôn luôn chạy RMPrepUSB với quyền Quản trị viên nếu không ổ USB có thể không truy cập được và máy sẽ báo lỗi.

 Download RMPrepUSB

Download

* Sinhvienshare sẽ không đăng các bình luận chửi bây, vi phạm thuần phong mỹ tục, công kích và xúc phạm cá nhân tổ chức, không liên quan đến nội dung bài viết, bình luận của seeder.