Share key dreamweaver cs6

0
9036

Key dreamweaver cs6 mình chia sẻ trong bài viết này thuộc key bản quyền của toàn bộ sản phẩm của adobe dreamweaver cs6. Bộ Key này được mình tìm kiếm và lấy lại từ mạng internet và tổng hợp vào trong bài viết này. Chính vì thế, nếu bạn nào đang muốn sử dụng bộ key đó nhưng key lại die thì mình cũng chịu và chỉ còn cách chờ mình thu thập thêm vào các lần cập nhật bài post kế tiếp thôi vì nó không phải là các key của mình share

Thì đầu tiên, bạn muốn tải bộ dreamweaver cs6 này bạn có thể vào đường link download adobe dreamweaver cs6 để tải về và cài đặt nhé ( trong bộ này có kèm file cr@ck rồi nhưng mà có thể bạn không thấy được vì các phần mềm chặn virus xóa mất. Thế nên, nếu bạn muốn sử dụng nó thì trước tiên cần phải tắt các phần mềm bảo vệ đi nhé )

Tổng hợp bộ key adobe dreamweaver cs6

Bước 1 : Đầu tiên, bạn nhập các key phía bên dưới vào website của mình

Dreamweaver CS6:
Windows: 1192-1619-8075-7381-8072-8056
Mac: 1192-0974-3639-4481-2956-0229

1325-1009-9360-7441-3800-8396
1325-1004-0648-4659-0595-7342
1325-1000-3965-7421-2700-8520
1325-1009-5809-5034-5746-4994
1325-1006-4432-0751-2262-7442

Bước 2 : Nhớ kĩ không được kết nối mạng internet nhé. Tiếp đến, bạn tìm đến file cs6.patch.exe nằm trong thư mục cr@ck ở bản phía bên trên và copy vào thư mục

C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CS6 ( đối với bản cài Dreamweaver CS6 32bit )

C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Dreamweaver CS6 ( đối với bản cài Dreamweaver CS6 64bit )

Bước 3 : Chạy file cs6.patch.exe

 

* Sinhvienshare sẽ không đăng các bình luận chửi bây, vi phạm thuần phong mỹ tục, công kích và xúc phạm cá nhân tổ chức, không liên quan đến nội dung bài viết, bình luận của seeder.