Sửa Chữa Máy Tính

Your windows license will expire soon win 10

Your windows license will expire soon win 10 là một thông báo trên màn hình desktop của hệ điều hành windows 10. Vậy Your windows license will expire soon win 10 là gì và cách tắt thông báo này như thế nào ? …