Đề Khảo Sát HSG Toán Năm 2015 – 2016 Huyện Thái Thụy Có Đáp Án

Download

Đề thi hsg huyện môn toán 6 này được các em đánh giá khá bài bản và chi tiết trên thang điểm 20 với 6 bài toán bao gồm những câu hỏi hình học và số học