Đề thi HSG sinh lớp 8 năm học 2015 – 2016 phòng GD&ĐT Nam Trực có đáp án

Download

Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn sinh học lớp 8 ở bài viết sau đây được lấy từ phòng giáo dục và đào tạo huyện Nam Trực thuộc tỉnh Nam Định năm 2016 có cấu trúc gồm 6 câu với thời gian làm bài 120 phút.

Danh mục: ,