Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng HSG Toán 8 Năm Học 2018 – 2019

Download

Đề thi thuộc mã đề thi thử của UBND huyện nhằm khảo sát chất lượng học sinh giỏi năm học 2018 – 2019 của bộ môn toán lớp 8 với thời gian làm bài là 120 phút.