Đề Thi HSG Văn 9 Năm 2010 – 2011 Của Sở GD&ĐT Tỉnh Lâm Đồng Có Đáp Án

Download

Đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 9 ở phía bên dưới đây có tổng số câu hỏi là 2 và số điểm giao động từ 8 đến 12 điểm được trích ra từ bộ đề thi của phòng giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng trong năm học 2010 – 2011 có đáp án trong ngày thi là 18/02/2011 có thời gian làm bài là 150 phút.