Đề Thi HSG Văn 9 Năm 2010 – 2011 Phòng GD&ĐT Tỉnh Đắk Nông Có Đáp Án

Download

Đề thi HSG văn lớp 9 năm 2010 – 2011 cấp tỉnh có cấu trúc gồm  3 câu, mỗi câu giao động từ 4 đến 10 điểm, nội dung đề thi khá phổ biến có nhiều phần nổi bật được trích ra từ bộ đề thi của sở giáo dục và đào tạo Đắk Nông trong năm học 2010 – 2011 có đáp án với thời gian làm bài là 150 phút .