Đề Thi HSG Văn 9 Năm 2013 – 2014 Của Phòng GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa Có Đáp Án

Download

Đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 9 năm 2013 – 2014 ở phía bên dưới đây có 1 trang, hầu như yêu cầu của đề chủ yếu nhắm tới việc giúp học sinh tăng khả năng tư duy mang tính giáo dục rất cao được trích ra từ bộ đề thi của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa trong năm học 2013 – 2014 có đáp án với thời gian làm bài là 150 phút.