Đề Thi HSG Văn 9 Năm 2016 – 2017 Của Sở GD&ĐT Tỉnh Phú Thọ Có Đáp Án

Download

Trong đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 9 ở phía bên dưới đây có tổng số câu hỏi là 2 câu hỏi ngắn gọn mang tính giáo dục rất cao được trích ra từ bộ đề thi của phòng giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ trong năm học 2016 – 2017 có đáp án với thời gian làm bài là 150 phút.