Đề Thi HSG Văn 9 Năm 2016 – 2017 Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Thủy Có Đáp Án

Download

Đề thi HSG văn lớp 9 năm 2016 – 2017 cấp huyện có cấu trúc gồm 2 câu theo thang điểm 20, đề thi có nhiều phần nổi bật được trích ra từ bộ đề thi của phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Thủy trong năm học 2016 – 2017 có đáp án với thời gian làm bài là 150 phút .