Đề Thi HSG Văn 9 Năm 2016 – 2017 Phòng GD&ĐT Huyện Tĩnh Gia Có Đáp Án

Download

Đề thi HSG văn lớp 9 năm 2016 – 2017 cấp huyện có cấu trúc gồm 3 câu hỏi với mức điểm giao động từ 2 đến 12 điểm, đề thi có nhiều phần nổi bật được trích ra từ bộ đề thi của phòng giáo dục và đào tạo huyện Tĩnh Gia trong năm học 2016 – 2017 có đáp án với thời gian làm bài là 150 phút .