Đề Thi Học Sinh Giỏi Đề Thi HSG Toán 9 Cấp Tỉnh Của Phòng GD&ĐT Đồng Tháp 2017-2018

Download

Đề thi chọn học sinh giỏi toán lớp 9 cấp tỉnh của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Tháp trong năm học 2017 – 2018 gồm 6 câu hỏi với thời gian làm bài là 150 phút không kể thời gian ra đề.