Đề Thi HSG Toán 9 Cấp Tỉnh 2018-2019 Phòng GD&ĐT Gia Lai

Download

Đề thi chọn học sinh giỏi toán lớp 9 cấp tỉnh của sở giáo dục và đào tạo Gia Lai trong năm học 2018-2019 gồm có cấu trúc gồm 5 câu với thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian ra đề.