Đề Thi HSG Toán 9 Năm 2010-2011 Của Phòng GD&ĐT Thành Phố Đà Nẵng Có Đáp Án

Download

Đề thi chọn học sinh giỏi toán lớp 9 cấp tỉnh của sở giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng trong năm học 2010 – 2011 gồm có cấu trúc đề gồm 5 câu, mỗi câu giao độn từ 1 đến 3 điểm, thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian ra đề.