Đề Thi HSG Toán 9 Năm 2016-2017 Của Phòng GD&ĐT Thành Phố Hải Phòng Có Đáp Án

Download

Đề thi chọn học sinh giỏi toán lớp 9 cấp thành phố của sở giáo dục và đào tạo tp Hải Phòng trong năm học 2016-2017 gồm có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 1 đến 3 điểm, thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian ra đề.