Teamplate Blogspot Uturn

0
137
Teamplate Blogspot Uturn
1 đánh giá ★: 4 đ

Uturn là một mẫu teamplate blogger hoàn toàn miễn phí, với 2 cột, thanh bên phải, cột chân trang, thanh trượt và hình thu nhỏ bài đăng.

uturn-blogger-template

Đây là một mẫu giao diện dành cho blogspot, nó khá phù hợp đối với những chủ đề viết về nhiếp hảnh và hay du lịch. Đặc biệt hơn, mẫu teamplate này có giao diện sline khá bắt mắt làm cho người vào trong trang web của bạn sẽ biết được nhiều tấm ảnh đẹp mà bạn muốn phô diễn ra.

Giao diện này tương thích với : Google Chrome, Firefox và IE

Để tải mẫu giao diện blogger này về máy, các bạn vui lòng nhấn vào file tải bên dưới :

Download

Hướng dẫn cài đặt teamplate blogspot Uturn

Để cấu hình trình đơn menu thả xuống các bạn vào

chủ đề chọn chỉnh sửa HTML và tìm dòng code như bên dưới nhé

 <Ul class = 'menu' id = 'menu-primary'> 
   <li> <a href='#'> Trang chủ </a> </ li> 
   <li> <a href = 'http: //demo.fabthemes .com / uturn / about / '> Giới thiệu về </ li> 
   <li> <a href='http://demo.fabthemes.com/uturn/sample-page-2/'> Trang Mẫu </ A> </ li> 
   <li> <a href='http://demo.fabthemes.com/uturn/portfolio/'> Danh mục </a> </ li> 
   <li> <a href = 'http: / /demo.fabthemes.com/uturn/blog/'>Blog </a> </ li> 
   <li> <a href='#'> Trang gốc </a> 
     <ul class = 'phụ menu'> 
      < Li> <a href='#'> Toàn trang </a> </ li>
      <Li> <a href='#'> Trang con 1 </a> </ li> 
      <li> <a href='#'> Trang con </a> </ li> 
     </ ul> 
   </ Li> 
   <li> <a href='#'> Liên hệ </a> </ li> 
  </ ul>

Thay đường link # bằng các đường link của bạn và sửa đổi tên của menu ở ( Giới thiệu, trang mẫu, danh mục…)

Cài đặt Slide
Như bạn đã thấy thì ở giao diện blog này có các hình ảnh ở phần đầu khi mới vào trang web. Để sửa được phần này các bạn vào chủ đề chọn chỉnh sửa HTML

<Div class = 'flexslider' id = 'kentslider'> 
  <ul class = 'slides'> 
   <li> 
     <a href='#'> <img src = 'http: //2.bp.blogspot.com/- Jx1OvooB6cw / UhqRz1rZsQI / AAAAAAAAKlc / NOYscRucEBQ / S1600 / 1.jpg '/> </a> 
     <div class =' flex-caption "> 
      <h2> Etiam mauris tortor, pharetra quis lobortis trong, pharetra trong diam </ h2> 
      < Br /> 
      <span> ngày 19 tháng 8 năm 2013 </ span> 
     </ div> 
   </ li> 
   <li> 
     <a href='#'> <img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/ -YBtyocC7t-Y / UhqR40Bj8hI / AAAAAAAAKlk / vZyFujXLJgA / s1600 / 2.jpg '/> </a>
     <div class = 'flex-caption'> 
      <h2> Falauris sollicitudin quis dolor venenatis facilisis </ h2> 
      <br/> 
      <span> 19 tháng tám năm 2013 </ span> 
     </ div> 
   </ li> 
   <li> 
     < a href = '#'> <img src = 'http: //2.bp.blogspot.com/-kGPCnTsYxDw/UhqR5FkcugI/AAAAAAAAKlo/k8J2LNO1CQI/s1600/3.jpg'/> </a> 
     <div class =' flex-caption "> 
      <h2> Suspendisse ornare, felis feugiat suscipit pharetra </ h2> 
      <br/> 
      <span> 19 tháng tám năm 2013 </ span> 
     </ div> 
   </ li>
   <li> 
     <a href='#'> <img src = 'http: //1.bp.blogspot.com/-Q31tHRPoDD0/UhqR5jNPbhI/AAAAAAAAKl0/6LMQfhfgS3M/s1600/4.jpg'/> </a> 
     < Div class = 'flex-caption'> 
      <h2> Fusce scelerisque nibh ac nct luctus interdum. </ H2> 
      <br/> 
      <span> ngày 19 tháng 8 năm 2013 </ span> 
     </ div> 
   </ li> 
   <li> 
     <a href='#'> <img src = 'http: //2.bp.blogspot.com/-oOAPpe5p-lQ/UhqR9VCmbuI/AAAAAAAAKmA/w9myCllpP8Y/s1600/5.jpg'/> </a> 
     <div Class = 'flex-caption'> 
      <h2> Quisque venenatis nisi neque,trong vestibulum arcu </ h2> 
      <br/> 
      <span> ngày 19 tháng 8 năm 2013 </ span> 
     </ div> 
   </ li> 
   <li> 
     <a href='#'> <img src = 'http: // 2.bp.blogspot.com/-8CdMrJ6_Bp8/UhqR9bJcwqI/AAAAAAAAKl8/tWHKOr0O3go/s1600/6.jpg '/> </a> 
     <div class =' flex-caption '> 
      <a hen> Aenean tại lacus ac purus eleifend egesta < / h2> 
      <br/> 
      <span> 19 tháng 8 năm 2013 </ span> 
     </ div> 
   </ li> 
  </ ul> 
</ div> 
	
<div class = 'kcarcover'> 
  <div class ='Flexslider 'id =' kentcarousel '> 
   <ul class =' slides '> 
     <li> 
      <a href='#'> <img src =' http: //3.bp.blogspot.com/-BHto72pErSE/UhqTAD6g-GI /AAAAAAAAKmQ/yKykerpKCng/s1600/1-small.jpg '/> </a> 
     </ li> 
     <li> 
      <a href='#'> <img src =' http: //1.bp.blogspot.com /-ipQRBPSGxXY/UhqTAPHzfiI/AAAAAAAkmU/FqHZqXu_K4A/s1600/2-small.jpg '/> </a> 
     </ li> 
     <li> 
      <a href='#'> <img src =' http: // 2. Bp.blogspot.com/-yAl5bQjUcjU/UhqTARZRfzI/AAAAAAAAKmc/Np8IQHQ4U5Q/s1600/3-small.jpg '/> </a> 
     </ li> 
     <Li> 
      <a href='#'> <img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/-twwlHp4Y6Gk/UhqTBLaKxiI/AAAAAAAAKmo/PBHGNh-5vmQ/s1600/4-small.jpg'/> </ A> 
     </ li> 
     <li> 
      <a href='#'> <img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/-99ejTwPw13Y/UhqTBfst63I/AAAAAAAAKms/xodffxXo5zs/s1600/5-small.jpg '/> </a> 
     </ li> 
     <li> 
      <a href='#'> <img src =' http: //4.bp.blogspot.com/-y4J6UvWqcPQ/UhqTBrBgjuI/AAAAAAAAKm4/rP3GET4ofyY/s1600/ 6-small.jpg '/> </a> 
     </ li> 
   </ ul> 
  </ div> 
</ div>Img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/-twwlHp4Y6Gk/UhqTBLaKxiI/AAAAAAAAKmo/PBHGNh-5vmQ/s1600/4-small.jpg'/> </a> </ li> <li> <a Href = '#'> <img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/-99ejTwPw13Y/UhqTBfst63I/AAAAAAAAKms/xODffxXo5zs/s1600/5-small.jpg'/> </a> </ li> <Li> <a href='#'> <img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/-y4J6UvWqcPQ/UhqTBrBgjuI/AAAAAAAAKm4/rP3GET4ofyY/s1600/6-small.jpg'/> </ a > </ Li> </ ul> </ div> </ div>Img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/-twwlHp4Y6Gk/UhqTBLaKxiI/AAAAAAAAKmo/PBHGNh-5vmQ/s1600/4-small.jpg'/> </a> </ li> <li> <a Href = '#'> <img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/-99ejTwPw13Y/UhqTBfst63I/AAAAAAAAKms/xODffxXo5zs/s1600/5-small.jpg'/> </a> </ li> <Li> <a href='#'> <img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/-y4J6UvWqcPQ/UhqTBrBgjuI/AAAAAAAAKm4/rP3GET4ofyY/s1600/6-small.jpg'/> </ a > </ Li> </ ul> </ div> </ div></ li> <li> <a href='#'> <img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/-99ejTwPw13Y/UhqTBfst63I/AAAAAAAAKms/xODffxXo5zs/s1600/5-small.jpg'/ > </a> </ li> <li> <a href='#'> <img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/-y4J6UvWqcPQ/UhqTBrBgjuI/AAAAAAAAKm4/rP3GET4ofyY/s1600/6- Small.jpg '/> </a> </ li> </ ul> </ div> </ div></ Li> <li> <a href='#'> <img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/-99ejTwPw13Y/UhqTBfst63I/AAAAAAAAKms/xODffxXo5zs/s1600/5-small.jpg'/ > </a> </ li> <li> <a href='#'> <img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/-y4J6UvWqcPQ/UhqTBrBgjuI/AAAAAAAAKm4/rP3GET4ofyY/s1600/6- Small.jpg '/> </a> </ li> </ ul> </ div> </ div></ li> <li> <a href='#'> <img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/-y4J6UvWqcPQ/UhqTBrBgjuI/AAAAAAAAKm4/rP3GET4ofyY/s1600/6-small.jpg'/ > </a> </ li> </ ul> </ div> </ div></ Li> <li> <a href='#'> <img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/-y4J6UvWqcPQ/UhqTBrBgjuI/AAAAAAAAKm4/rP3GET4ofyY/s1600/6-small.jpg'/ > </a> </ li> </ ul> </ div> </ div>

LEAVE A REPLY

Hãy nhập bình luận của bạn!
Hãy điền tên của bạn

* Sinhvienshare sẽ không đăng các bình luận chửi bây, vi phạm thuần phong mỹ tục, công kích và xúc phạm cá nhân tổ chức, không liên quan đến nội dung bài viết, bình luận của seeder.