Tổng hợp các phím tắt trong photoshop cs6 dễ dàng sử dụng

0
470

Với người dùng Photoshop thì việc sử dụng các phím tắt trong photoshop cs6 sẽ giúp các bạn thực hiện thao tác chỉnh sửa ảnh nhanh hơn bao giờ hết, và ngày càng nhiều người đã và đang tiếp xúc nhiều với photoshop thế nên đây sẽ là một sự trợ giúp hiệu quả.

Bài viết liên quan:

Những nhóm phím tắt được sử dụng thường xuyên trong Photoshop sẽ được hệ thống ngay dưới đây một cách đầy đủ và logic nhất để các bạn có thể tiết kiệm thời gian tối đa khi xử lí ảnh. Để nhớ hết được những phím tắt này cũng rất khó, nên các bạn cứ tham khảo dần và nhớ nó thuộc từng tổ hợp phím tắt nào nhé!

cac phim tat trong photoshop sinhvienshare

Các phím tắt trong photoshop cs6 dễ dàng sử dụng

Tổng hợp các phím tắt trong photoshop cs6

Nhóm Phím Tắt Hệ Thống FILE trong photoshop cs6

 • CTRL + N (New): Phím tắt này cho phép Tạo File mới
 • CTRL + O (Open):   Phím tắt này cho phép Mở file
 • CTRL + ALT + O (Open As):  Phím tắt này cho phép Mở file từ Adobe Bridge
 • CTRL + W (Close):  Phím tắt này cho phép Đóng File
 • CTRL + S (Save):  Phím tắt này cho phép Lưu file
 • CTRL + SHIFT + S (Save As):  Phím tắt này cho phép Lưu ra các dạng khác
 • CTRL + ALT + S (Save a Copy):  Phím tắt này cho phép Lưu thêm 1 bản copy
 • CTRL + P (Print):  Phím tắt này cho phép In ảnh

Nhóm Phím Tắt Từ F1 Đến F9 trong photoshop cs6

 •  F1:  Phím tắt này giúp Mở trình giúp đỡ ( Hướng dẫn từ nhà phát hành)
 • F2: Phím tắt này giúp Cut ( cắt )
 • F3: Phím tắt này giúp Copy ( sao chép )
 • F4: Phím tắt này giúp Paste ( dán )
 • F5: Phím tắt này giúp Mở Pallete Brush
 • F6: Phím tắt này giúp mở Pallete màu
 • F7: Phím tắt này giúp Mở Pallete Layer
 • F8: Phím tắt này giúp Mở Pallete Info
 • F9: Phím tắt này giúp Mở Pallete Action

Nhóm Lệnh Thao Tác Với Layer trong photoshop cs6

 • CTRL + SHIFT + N => (New > Layer): Phím tắt này giúp Tạo Layer mới
 • CTRL + J => (New > Layer Via Copy): Phím tắt này giúp Nhân đôi Layer
 • CTRL + SHIFT + J => (New > Layer Via Cut): Phím tắt này giúp Cắt Layer
 • CTRL + G =>(Group with Previous): Phím tắt này giúp Tạo nhóm Layer
 • CTRL + SHIFT + G => (Ungroup): Phím tắt này giúp Bỏ nhóm Layer
 • CTRL + SHIFT + ] => (Arrange > Bring to Front): Phím tắt này giúp Chuyển Layer lên trên cùng
 • CTRL + ] => (Arrange > Birng to Forward): Phím tắt này giúp Chuyển Layer lên trên
 • CTRL + [ => (Arrange > Send Backward): Phím tắt này giúp Chuyển Layer xuống dưới
 • CTRL + SHIFT + [ => (Arrange > Send to Back): Phím tắt này giúp Chuyển Layer xuống dưới cùng
 • CTRL + E => (Merge Down): Phím tắt này giúp Ghép các Layer được chọn
 • CTRL + SHIFT + E => (Merge Visible): Phím tắt này giúp Ghép tất cả các Layer

Các Lệnh Chọn SELECT Trong Photoshop

 •  CTRL + A: Phím tắt này giúp Chọn tất cả
 • CTRL + D: Phím tắt này giúp Bỏ vùng chọn
 • CTRL + SHIFT + D: Phím tắt này giúp Chọn lại vùng chọn
 • CTRL + SHIFT + I: Phím tắt này giúp Nghịch đảo vùng chọn
 • CTRL + ALT + D: Phím tắt này giúp Mờ biên vùng chọn
 • CTRL + F: Phím tắt này giúp Lặp lại Filter cuối cùng
 • CTRL + SHIFT + F: Phím tắt này giúp Chỉnh Opacity Brush
 • CTRL + SHIFT + F: Phím tắt này giúp Chỉnh Opacity Brush

Các Phím Tắt Với Nhóm IMAGE trong photoshop cs6

 • CTRL + L: Phím tắt này giúp Bảng Levels
 • CTRL + SHIFT + L: Phím tắt này giúp Tự động chỉnh Levels
 • CTRL + ALT + SHIFT + L: Phím tắt này giúp Tự động chỉnh Contrast
 • CTRL + M: Phím tắt này giúp Bảng Curves
 • CTRL + B: Phím tắt này giúp Bảng Color Blance
 • CTRL + U: Phím tắt này giúp Bảng Hue/Saturation
 • CTRL + SHIFT + U: Phím tắt này giúp Bảng Desaturate
 • CTRL + I: Phím tắt này giúp Bảng Invert

Cách Lệnh Tắt Với Nhóm Lệnh EDIT

 •  [: Phím tắt này giúp Phóng to nét bút
 • ]: Phím tắt này giúp Thu nhỏ nét bút
 • CTRL + Z: Phím tắt này giúp Trở lại bước vừa làm
 • CTRL + ALT + Z: Phím tắt này giúp Trở lại nhiều bước
 • CTRL + X: Phím tắt này giúp Cắt
 • CTRL + C: Phím tắt này giúp Copy
 • CTRL + SHIFT + C: Phím tắt này giúp Copy Merged
 • CTRL + V: Phím tắt này giúp Paste
 • CTRL + SHIFT + CTRL + V: Phím tắt này giúp Paste chồng lên
 • CTRL + T: Phím tắt này giúp Xoay hình / Chỉnh ti lệ
 • CTRL + SHIFT + T: Phím tắt này giúp Làm lại bước Free Transform

Nhóm Phím Tắt Công Cụ -Toolbar trong photoshop cs6

 •  V: Phím tắt này giúp Di chuyển
 • M: Phím tắt này giúp Tạo vùng chọn
 • L:  Phím tắt này giúp Tạo vùng chọn tự do
 • W: Phím tắt này giúp Tạo vùng chọn theo màu
 •  C: Phím tắt này giúp Cắt hình
 •  I: Phím tắt này giúp Chấm màu . Thước kẻ
 •  J: Phím tắt này giúp Chấm sửa chỗ chưa hoàn chỉnh
 •  B: Phím tắt này giúp nét bút
 •  S: Phím tắt này giúp Lấy mẫu từ 1 ảnh
 •  Y: Phím tắt này giúp Gọi lại thông số cũ của ảnh
 •  E: Phím tắt này giúp Tẩy
 •  G: Phím tắt này giúp Đổ màu/Đổ màu chuyển
 •  . : Phím tắt này giúp Mô tả hiện tường miết tay
 •  O: Phím tắt này giúp Làm tối ảnh
 •  P: Phím tắt này giúp Tạo đường path . vector
 •  T: Phím tắt này giúp Viết chữ
 •  A: Phím tắt này giúp Chọn đường Path . Vector
 •  U: Phím tắt này giúp Vẽ các hình cơ bản
 •  H: Phím tắt này giúp Hand Tool
 •  Z: Phím tắt này giúp Phóng to / nhỏ hình
 •  D: Phím tắt này giúp Quay về màu cơ bản ban dầu
 •  X:  Phím tắt này giúp Foreground
 •  &: Phím tắt này giúp Đổi màu trên bảng mà

Nhóm Phím Tắt VIEW trong photoshop cs6

 • CTRL + Y => Phím tắt này giúp Xem màu CMYK
 • CTRL + SHIFT + Y => Phím tắt này giúp Xem gam màu ngoài hệ CMYK
 • CTRL + + => Phím tắt này giúp Phóng to
 • CTRL + – => Phím tắt này giúp Thu nhỏ
 • CTRL + 0 => Phím tắt này giúp Xem hình tràn màn hình
 • CTRL + SHIFT + H => Phím tắt này giúp Ẩn các đường Path
 • CTRL + R => Phím tắt này giúp Hiện thước
 • CTRL + ; => Phím tắt này giúp Ẩn Guides
 • CTRL + SHIFT + ; => Phím tắt này giúp Nhảy bằng Guides
 • CTRL + ALT + ; => Phím tắt này giúp Khoá Guides
 • CTRL + “ => Phím tắt này giúp Hiện lưới
 • CTRL + SHIFT + ‘ => Phím tắt này giúp nhảy bằng lưới

Tất cả những phím tắt sinhvienshare đã tổng hợp ở trên sẽ giúp các bạn có thể vận dụng nhanh trong Photoshop, thao thác thực hiện nhanh hơn tất nhiều. Nếu ai còn chưa biết các phím tắt trong photoshop cs6 thì qua bài viết này sẽ hỗ trợ bạn tối đa nhất!

Sinhvienshare.com

 

LEAVE A REPLY

Hãy nhập bình luận của bạn!
Hãy điền tên của bạn

* Sinhvienshare sẽ không đăng các bình luận chửi bây, vi phạm thuần phong mỹ tục, công kích và xúc phạm cá nhân tổ chức, không liên quan đến nội dung bài viết, bình luận của seeder.