Trái phiếu doanh nghiệp là gì ?

0
81

Bạn đang có thắc mắc rằng không biết trái phiếu doanh nghiệp là gì ? Nếu bạn đang thắc mắc về câu hỏi này thì bài viết dưới đây của sinhvienshare.com sẽ chia sẻ đến các bạn những thông tin đầy đủ nhất về trái phiểu doanh nghiệp là gì để bạn có một cái nhìn khái quát nhất về loại hình này.

Trái phiếu nói chung là một chứng nhận của người phát hành cần phải trả cho người sở hữu với một khoản tiền cụ thể được ước tính theo giá trị của trái phiếu đó trong một khoảng thời gian xác định.

Trái phiếu doanh nghiệp là gì ?

Trái phiếu doanh nghiệp nó cũng nôm na là trái phiếu và người phát hành chính là một doanh nghiệp, tổ chức nên được gọi là trái phiếu doanh nghiệp. Những người mua trái phiếu doanh nghiệp có thể là một tổ chức, cá nhân hay thậm chí là chính phủ. Ngoài ra, khi người ta gọi “trái chủ” thì nó cũng là một tên gọi khác của trái phiếu và tên của trái chủ có thể được ghi trên trái phiếu ( những tờ trái phiếu này được người ta gọi là trái phiếu ghi danh )

và ngược lại nếu trái phiếu không được ghi tên thì được gọi là trái phiếu vô danh.

Những đặc điểm cơ bản của trái phiếu doanh nghiệp

  • Người phát hành trái phiếu doanh nghiệp là những công ty, tổ chức doanh nghiệp
  • Những người mua trái phiếu doanh nghiệp chỉ là những người cho chủ của doanh nghiệp đó vay tiền. Điều đó đồng nghĩa với việc người mua trái phiếu doanh nghiệp sẽ trở thành chủ nợ của doanh nghiệp đó.
  • Thu nhập của trái phiếu doanh nghiệp là khoản tiền lãi của doanh nghiệp đó, là khoản thu nhập cố định mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty
  • Trái phiếu doanh nghiệp nó là một khoản chứng khoán nợ. Thế nên, khi công ty của bạn bị giải thể hay bị phá sản thì công ty bạn phải có nghĩa vụ thanh toán tiền cho các chủ trái phiếu trước .

Từ những điều trên, bạn có thể thấy rằng trái phiếu doanh nghiệp chứa khá ít rủi ro và có tính ổn định cao nên thường được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng

Lợi tức của trái phiếu doanh nghiệp

  1. Trái phiếu doanh nghiệp có lãi suất cố định : Đây là một loại trái phiếu mà lợi tức được xác định theo tỷ lệ % cố định theo mệnh giá mua trái phiếu trước đó
  2. Trái phiếu doanh nghiệp có lãi suất biến đổi : Đây là một loại trái phiếu mà lợi tức được trả trong các kỳ và lãi suất được biến đổi theo một lãi suất tham chiếu
  3. Trái phiếu doanh nghiệp không có lãi : Đây là một loại trái phiếu mà người mua sẽ hoàn toàn không nhận được lãi nhưng ngược lại trái phiếu này sẽ được mua với mứa giá thấp hơn mệnh giá và được hoàn trả bằng mệnh giá khi trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn

 

 

* Sinhvienshare sẽ không đăng các bình luận chửi bây, vi phạm thuần phong mỹ tục, công kích và xúc phạm cá nhân tổ chức, không liên quan đến nội dung bài viết, bình luận của seeder.